Naujienos

Erasmus+ stipendija yra dalinė, t. y. nepadengia visų gyvenimo išlaidų, todėl privaloma turėti papildomų lėšų.

Erasmus+ stipendija mokama per du kartus. Pirmas mokėjimas vyksta prieš mobilumą, antras – pristačius studijų periodą patvirtinančius dokumentus ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai turi galimybę vykti studijoms / praktikai užsienyje su „nuline stipendija“: šiuo atveju Jūs negausite Erasmus+ stipendijos, tačiau naudositės visomis Erasmus+ studento teisėmis. „Nulinės stipendijos“ laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos iš privačių fondų, tėvų, kitų šeimos narių, darbdavių lėšų, taip pat imant paskolą iš Valstybinio studijų fondo.

Socialiai remtiniems studentams yra galimybė gauti papildomą 200 EUR/mėn stipendiją*. Socialinei stipendijai gauti reikia į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių (CR, 209 kab.) pristatyti Prašymo formą ir PAŽYMĄ, kad studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Pažymą išduodama savivaldybės, kurioje yra deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje.

Pažyma turi galioti pasirašant Finansinę sutartį.

* papildoma stipendija skiriama į studijas išvykstantiems studentams.

Atsiskaitymai po Erasmus+ mobilumo (studijoms / praktikai):

• Studentas pristato studijų / praktikos periodą patvirtinantį dokumentą (Certificate).

• Užpildo elektroninę ataskaitą, kurios nuorodą kiekvienas studentas asmeniškai gaus į savo elektroninio pašto dėžutę.

• Pristato įvertinimo formą (Transcript of records) iš užsienio Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriui ir dekanatui,  studijų programą vykdančiai katedrai.

Daugiau informacijos rasite perskaitę Erasmus+ dalinių studijų ir praktikų organizavimo taisykles:

1. Dalinės studijos užsienyje

2. Praktika užsienyje