Viešas konkursas dėstytojo pagrindinėms pareigoms eiti


LAISVI ETATAI


Pretendentai turi atitikti Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo bei Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo reikalavimus.

Pateikiamų dokumentų sąrašas ir formos skelbiami šioje Šiaulių valstybinės kolegijos tinklalapio skiltyje.

Dokumentai priimami Personalo skyriuje.

Dėl dokumentų pateikimo prašome kreiptis telefonu 8 611 19 844 arba el. p. personalas@svako.lt.

Dokumentų pateikimo terminas – 2021-05-14.

 

2021 M. KONKURSO DOKUMENTAI

Pretendentas, pageidaujantis dalyvauti konkurse dėstytojo pareigoms eiti, Personalo skyriaus vedėjui pateikia:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)

2.2. asistento (N, M, T)

2.3. lektoriaus (H, S)

2.4. lektoriaus (N, M, T)

2.5. docento (H, S)

2.6. docento (N, M, T)

2.7. profesoriaus (H, S)

2.8. profesoriaus (N, M, T)

3. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

4. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.