Viešas konkursas dėstytojo pagrindinėms pareigoms eitiPretendentai turi atitikti Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo bei Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo reikalavimus.

Reikalingų dokumentų sąrašas skelbiamas žemiau.

Dokumentai priimami Personalo skyriuje. Dėl dokumentų pateikimo prašome kreiptis telefonais 8 611 19 844, 8 696 99 014 arba el. paštu personalas@svako.lt.

Dokumentų pateikimo terminas – 2020-05-15.

2020 M. KONKURSO DOKUMENTAI

Pretendentas, pageidaujantis dalyvauti konkurse dėstytojo pareigoms eiti, Personalo skyriaus vedėjui pateikia:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (N, M, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (N, M, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (N, M, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (N, M, T)

3. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

4. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti