Direktorės žodis

2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių valstybinei kolegijai vadovauti pradėjo dr. Lina Tamutienė.

L. Tamutienė kolegijoje dirba nuo 2004 m., per tą laiką ėjo kolegijos direktoriaus pavaduotojos strateginei plėtrai pareigas, vadovavo įvairiems pedagogų kompetencijų tobulinimo ir integruotos plėtros projektams.

Už Vilniaus universitete apgintą komunikacijos ir informacijos mokslo krypties disertaciją L. Tamutienei yra suteiktas mokslo daktaro laipsnis. Šiaulių universitete ji yra baigusi filologijos ir edukologijos krypčių studijas.

„Džiaugiuosi, kad kolegijos taryba palankiai įvertino konkurso metu pateiktą veiklos kolegijoje programą, suteikė galimybę užtikrinti veiklos tęstinumą ir siekti tvarių pokyčių, panaudojant patirtį ir potencialą. Kolegijai keliami ambicingi tikslai: įtvirtinti regiono aukštosios mokyklos poziciją, plėtoti tarptautinę tinklaveiką, sustiprinti kolegijos konkurencingumą ir inovacijų pajėgumus. Pradedant naujus studijų metus, laukia nemažai iššūkių: užtikrinti visavertį studijų procesą pandeminiu laikotarpiu, įprasminti nuotolinės veiklos patirtis, pasirengti išoriniam instituciniam vertinimui‟, – sako L. Tamutienė.

Vadovauti kolegijai dr. Lina Tamutienė išrinkta kolegijos tarybos sprendimu.

Direktoriaus rinkimai viešo konkurso būdu įvyko 2021 m. birželio 28 d. Kolegijos direktoriaus kadencija – 5 metai.