Paieškos sistemos

Paieška elektroniniame kataloge

Prisijungimas prie el. katalogo:
1)      Iš pateikto kolegijų sąrašo pasirinkite Šiaulių valstybinę kolegiją.
2)      Prisijungimo lauke įveskite savo SVAKO ID:
Vartotojo vardas: vardas.pavarde@stud.svako.lt
Slaptažodis: jūsų SVAKO ID slaptažodis, jei nepavyksta – tai gimimo datos skaičiai.
3)      Naujai atsidariusiame lange įveskite žodžius arba frazę ir nurodykite paieškos lauką, paieškos išteklių, dokumento rūšį ir kt.

2014 m. sukurta Šiaulių valstybinės kolegijos virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.

Prisijungimas: https://vb.svako.lt/


Filmukai apie atvirąją prieigą „Atverkime mokslo žinias pasauliui“: