Paieškos sistemos

Paieška elektroniniame kataloge

Prisijungimas prie el. katalogo:
1)      Iš pateikto kolegijų sąrašo pasirinkite Šiaulių valstybinę kolegiją.
2)      Prisijungimo lauke įveskite savo SVAKO ID:
Vartotojo vardas: vardas.pavardė@stud.svako.lt
Slaptažodis: jūsų pasikeistas SVAKO ID slaptažodis, jei nepavyksta, tai gimimo datos skaičiai
3)      Naujai atsidariusiame lange įveskite žodžius arba frazę ir nurodykite paieškos lauką, paieškos išteklių, dokumento rūšį ir kt.

2014 m. sukurta Šiaulių valstybinės kolegijos virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.

Prisijungimas: https://vb.svako.lt/

Naujos galimybės Lietuvos virtualioje bibliotekoje


Filmukai apie atvirąją prieigą „Atverkime mokslo žinias pasauliui“: