Paieškos sistemos

Paieška elektroniniame kataloge

Prisijungimas prie el. katalogo:
1)      Iš pateikto kolegijų sąrašo pasirinkite Šiaulių valstybinę kolegiją.
2)      Prisijungimo lauke įveskite savo SVAKO ID:
Vartotojo vardas: vardas.pavardė
Slaptažodis: 6 paskutiniai asmens kodo skaičiai
3)      Naujai atsidariusiame lange įveskite žodžius arba frazę ir nurodykite paieškos lauką, paieškos išteklių, dokumento rūšį ir kt.

2014 m. sukurta Šiaulių valstybinės kolegijos virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.

Prisijungimas: http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=SVK&tab=other_tab&

Naujos galimybės Lietuvos virtualioje bibliotekoje


Filmukai apie atvirąją prieigą „Atverkime mokslo žinias pasauliui“: