Darbo rinkos tendencijos

Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų karjeros stebėsena

Kolegija sistemingai renka ir analizuoja informaciją apie absolventų užimtumą po studijų.

2018–2021 metų absolventų karjeros stebėsena buvo vykdoma remiantis Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS, https://karjera.lt/), Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) interaktyviais duomenimis. KVIS sistemoje naudojami „Sodros“ ir Studentų registro duomenys.

Informaciją apie 2022 m. absolventų užimtumą parengėme pagal Nacionalinės švietimo agentūros duomenis, pateiktus švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS).

Pateikiame duomenis apie ŠVK absolventų užimtumą praėjus metams po studijų baigimo. Informacijos apie studijų programas, kurių absolventų buvo mažiau nei penki, neskelbiama.

2022 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2021 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2020 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2019 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2018 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

Atkreipkite dėmesį tai, jog įsidarbinimo tendencijos (ŠVK absolventų karjeros stebėsenos rodikliai) atspindi dabartinę situaciją darbo rinkoje, o ne tą, kuri susiklostys ateityje.


Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje

Naujausios situacijos darbo rinkoje apžvalga

Darbo rinkos prognozė

Paklausios profesijos