Viešieji pirkimai

Įvykdytų viešųjų pirkimų suvestinės

2008 m.

2009 m.

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Pirkimo procedūrų ataskaitos:

 

Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos:

 

Viešųjų pirkimų ataskaitos (At-6 tipinės formos):

 

Informacija apie mažos vertės pirkimus

2014 m.

2015 m.