Parama neįgaliems studentams

Informacija studentams, turintiems negalią ir pretenduojantiems gauti finansines pagalbos priemones specialiesiems poreikiams tenkinti ir studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, kurias skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi šių išmokų dydžiai:

– specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio tikslinė išmoka – 134,88 Eur (2023-01-01 buvo 123,11 Eur) mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir / ar mokamose studijų vietose;

– studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 BSI dydžio per semestrą tikslinė išmoka – 176 Eur (2023-01-01 buvo 158,80 Eur) mokama vieną kartą per semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: +370 41 52 37 69, +370 618 23 958, +370 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt


 

Informacija studentams, turintiems negalią ir pretenduojantiems gauti tikslines išmokas

2024 07 01
 

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, 2023–2024 studijų metų pavasario semestre papildomo paraiškų teikimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią, gali gauti tikslines išmokas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Tikslines išmokas už likusius pavasario semestro mėnesius (nuo liepos iki rugpjūčio mėn.) 196 Eur per mėnesį turi teisę gauti studentai, kurie dar nė karto nepateikė prašymų pavasario semestre, turi negalią ir atitinka šiuos reikalavimus:

– Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

– turi teisės aktų apibrėžta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

– po negalios nustatymo  pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

Studentai, norintys 2023–2024 m. m. pavasario semestrą (nuo liepos iki rugpjūčio mėn.) gauti tikslines išmokas, nuo liepos 1 d. iki liepos 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2024 m. pavasario semestras_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

SVARBU! Tikslinė išmoka studentams yra skiriama likusiam pavasario studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki pavasario semestro pabaigos, įskaitant vasaros atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt
        
Studentai, turintys negalią, gali pretenduoti ir į tikslines išmokas, ir į socialinę stipendiją.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS)
Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab. tel.: +370 41 52 37 69, +370 618 23 958, +370 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt

 

Studentų, turinčių negalią, dėmesiui!

2023-08-30

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia šias finansinės pagalbos priemones:

specialiesiems poreikiams tenkinti –
50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (nuo 2023-01-01 – 123,11 Eur) tikslinė išmoka (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir / ar mokamose studijų vietose);

studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 156,80 Eur tikslinė išmoka (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:

1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir norintys gauti finansinę pagalbą 2023–2024 studijų metams specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, iki 2023-09-08 Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui turi pateikti (arba siųsti el. p) šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU!
Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija)
Žr. www.ndt / Teisinė informacija / Neįgaliųjų studentų rėmimas

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.

Negalią turintys studentai, atitinkantys aukščiau išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir gauti 318,50 Eur socialinę stipendiją kas mėnesį, taip pat tikslinę išmoką – 194 Eur kas mėnesį. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt
 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia šias finansinės pagalbos priemones:

– specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio 123,11 Eur tikslinė išmoka (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir / ar mokamose studijų vietose);

– studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 156,80 Eur tikslinė išmoka (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti finansinę pagalbą 2022–2023 studijų metams specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui el. paštu studijuskyrius@svako.lt iki 2022-09-10 turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
 

SVARBU!

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija).

– Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.

– Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

– Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.

– Negalią turintys studentai, atitinkantys aukščiau išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir gauti 299 Eur socialinę stipendiją kas mėnesį, taip pat tikslinę išmoką – 184 Eur kas mėnesį. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.
 


 

Dėl paraiškų pildymo tikslinei išmokai gauti

2023 08 03

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatais, 2022–2023 studijų metų pavasario semestre papildomo paraiškų teikimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią, gali gauti tikslines išmokas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Tikslines išmokas už likusį pavasario semestro mėnesį (rugpjūčio mėn.) 196 Eur per mėnesį turi teisę gauti studentai, kurie dar nepateikė prašymų pavasario semestre, turi negalią ir atitinka šiuos reikalavimus:

– Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

– turi teisės aktų apibrėžta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

– po negalios nustatymo  pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.

Studentai, norintys 2022–2023 m. m. pavasario semestrą (rugpjūčio mėn.) gauti tikslines išmokas, nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. pavasario semestras_gegužė). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

SVARBU! Tikslinė išmoka studentams yra skiriama likusiam pavasario studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki pavasario semestro pabaigos, įskaitant pavasario semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.
        
Studentai, turintys negalią, gali pretenduoti ir į tikslines išmokas, ir į socialinę stipendiją.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.

 

 


 


Studentai, turintys negalią, taip pat gali pretenduoti ir gauti kitas finansines paramas. Tai: finansinės pagalbos priemonės, kurias skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM; socialinę stipendiją, kurią skiria Valstybinis studijų fondas.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.


 

Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.

Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, taip pat studentui pakeitus vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, privalo raštu apie tai pranešti VSF ir Šiaulių valstybinės kolegijos  Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.


FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

2021 08 31

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, teikia finansinės pagalbos priemones.

– Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio (nuo 2021-01-01 – 99,15 Eur) tikslinę išmoką, (mokama kas mėnesį studijuojantiems valstybės finansuojamose ir mokamose studijų vietose).

– Studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 128 Eur tikslinę išmoką (mokama už kiekvieną semestrą studijuojantiems mokamose studijų vietose).

Išmokas gali gauti studentai, atitinkantys šias sąlygas:
1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos studijų programą (siekia įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį).

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, turintys negalią ir siekiantys gauti finansinę pagalbą 2021–2022 studijų metams specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui el. paštu studijuskyrius@svako.lt iki 2021-09-10 turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

SVARBU!

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 nauja redakcija), skelbiamas čia: http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei pagalbai gauti.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis.

Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija kuo skubiau turėtų būti pateikta Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.

Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardintas sąlygas, gali pretenduoti ir kas mėnesį gauti 260 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje www.svako.lt ir Valstybinio studijų fondo svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 091 54, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt).

 


2021 metais www.svako.lt interneto svetainė buvo pritaikyta neįgaliesiems pritaikant šias funkcijas:
1. Tamsos režimas. Tamsos režimas paverčia svetainės baltą fono spalvą į juodą, o teksto spalvą atvirkščiai, iš juodos į baltą. Tokiu būdu, peržiūrint turinį svetainėje, yra sumažinamas akių nuovargis.
2. Padidinti šriftą. Žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų norint padidinti šriftą, svetainės dešiniame kampe paspaudus ant neįgaliojo ikonėlės yra šrifto didinimo mygtukas A+.
3. Originalus šriftas. Atstato svetainės šriftą į originalų.
4. Skaitymo liniuotė. Prideda raudoną eilutę po tekstu, ant kurio yra žymeklis, kad būtų galima lengviau skaityti ir sekti vieną teksto eilutę.
5.  Atšaukti. Atšaukia ir atstato į pradines reikšmes visas aukščiau išvardintas funkcijas.