Sveikatos priežiūros fakultetas

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas

M. K. Čiurlionio g. 16A, LT-76228 Šiauliai
Telefonas, faksas (8 41)  52 41 66
El. paštas
dekanatas.spf@svako.lt

Dekanė Ginta Gerikaitė
118 kab., el. paštas g.gerikaite@svako.lt

Prodekanė Laima Leščinskienė
117 kab., el. paštas l.lescinskiene@svako.lt

Dekanato administratorės                    
120 kab.

Rasa Pudžiuvienė
El. paštas r.pudziuviene@svako.lt

Gabrielė Mockutė
El. paštas g.mockute@svako.ltNeformalaus ugdymo centras

Vedėja Sigita Damanskienė
M. K. Čiurlionio g. 16A, LT-76228 Šiauliai
Tel.  (8 41) 52 41 66
El. paštas  nuc@svako.lt