Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė 3 m. Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis pagal priėmimo taisyklėse numatytas tvarkaraščio formas.

Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė 3,5 m.

I – ištęstinės studijos, trukmė 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (1 sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, pagal priėmimo taisyklėse numatytas tvarkaraščio formas

** Priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas per tiesioginį priėmimą Kolegijoje.

PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 M. PRIĖMIMUI  (projektas)

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma

Metinė studijų kaina

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - 1520 -
6531GX.../
6531GX031
Odontologinė priežiūra 1 /
Burnos higiena
NL - 1520 -
6531GX... Dietetika 2 NL - 1520 -
6531GX032 Kineziterapija NL - 1520 -
6531GX033 Kosmetologija NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016 Informacijos valdymas - I - 855
6531JX018 Socialinis darbas NL I 1140 855
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL I 1140 855
6531LX080 Finansai - I (Šiauliuose ir Mažeikiuose**) - 855
6531LX095 Nauja! Gamybos ir logistikos vadyba - I - 855
6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

NL I 1140 855
6531LX082 Tarptautinis verslas NL (anglų k.) - 1140 -
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai NL - 1140 -
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija
Specializacijos:
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams.

NL I 1520 1140
6531BX022 Multimedijos technologijos NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija - I - 1140
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas NL I 1520 1140
6533EX003 Autotransporto elektronika NL - 1520 -
6533EX... Mechatronika 2 NL - 1520 1140
6531EX050 Statyba NL I 1520 1140
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL - 1520 -


1 Bus priimama į Odontologinės priežiūros studijų programą, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Neįregistravus Odontologinės priežiūros programos, bus priimama į Burnos higienos studijų programą.

2 Bus priimama į šią studijų programą, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą iki kiekvieno semestro trečiosios savaitės (vienerius studijų metus sudaro 2 semestrai – rudens (rugsėjis-sausis) ir pavasario (vasaris-birželis), tad metinė studijų kaina sumokama per 2 kartus). Įmokų rekvizitai