Istorija

1962–1973 m. Šiaulių K. Didžiulio politechnikumas, iš kurio vėliau išaugo Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla, turėjo filialą Mažeikiuose.
 
Statybos studijų programa vykdoma jau 56 metus.
 
Šiaulių valstybinei kolegijai pradėjus veiklą (2002–2003 m. m.) buvo vykdoma 10 koleginių studijų programų, per visą Kolegijos gyvavimo laikotarpį jų skaičius išaugo dvigubai.
 
1992 m. studentai buvo įsteigę savo klubą „Rakštis“.
 
1997 m. Šiaulių K. Didžiulio politechnikumą pakeitusi Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla turėjo 47 kompiuterius (tik 3 iš jų buvo prijungti prie interneto).
 
1998 m. įvyko pirmoji Šiaulių aukštesniojoje mokykloje organizuota konferencija. Mokslo renginys buvo skirtas turizmo specialistų poreikiui ir rengimui.
 
2002 m. ekspertų grupė atliko išorinį vertinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai rekomendavo, kad Šiaulių aukštesniajai technikos mokyklai būtų suteikta teisė vykdyti aukštąsias neuniversitetines studijas.
 
2002 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo Šiaulių kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.
 
Šiaulių medicinos seserų mokykla, iš kurios išaugo Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, 2002 metais tapusi Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu, iki 1973 m. neturėjo savų patalpų (teko penkis kartus kraustytis iš vienos vietos į kitą).
 
Ilgiausiai Šiaulių aukštesniajai medicinos mokyklai vadovavo gydytojas Algimantas Baublys (1981–2007, t. y. 26 metus).
 
Medicinos seserys, vėliau pavadintos bendrosios praktikos slaugytojomis, Šiauliuose ruošiamos jau daugiau nei 70 metų.