Istorija

Šiaulių valstybinė kolegija – vienintelė valstybinė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, teikianti aukštąjį koleginį išsilavinimą.  

Kolegija veiklą pradėjo 2002 m. rugsėjo 1 d., kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1497 buvo sujungtos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ir Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla.

Aukštesniosios mokyklos Šiauliuose turėjo savo istoriją. 1946–1991 m. mieste veikė medicinos seserų mokykla, 1991 m. ji tapo aukštesniąja medicinos mokykla. 1961–1991 m. Šiauliuose veikė politechnikumas, jis 1991 m. tapo aukštesniąja technikos mokykla.

2002 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo Šiaulių kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu, Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla – Šiaulių kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu. Abiejuose Šiaulių kolegijos fakultetuose 2002–2003 m. m. buvo vykdoma 10 aukštųjų neuniversitetinių studijų programų. Per visą Kolegijos gyvavimo laikotarpį, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, studijų programų skaičius išaugo beveik trigubai.

2004 m. Kolegijai suteikta Erasmus universiteto chartija.

Kolegijoje 2005 m. pradėtas leisti mokslinių straipsnių rinkinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“. Nuo 2009 m. leidinys referuojamas duomenų bazėje Index Copernicus, nuo 2013 m. indeksuojamas EBSCO duomenų bazėje. Nuo 2016 m. mokslinių straipsnių rinkinys vadinamas „Professional Studies: Theory and Practice“, leidžiamas kartu su Talino taikomųjų mokslų universitetu, straipsniai publikuojami tik anglų kalba.

2006 m. Studijų kokybės vertinimo centras vertino Kolegijos veiklos kokybę, visos veiklos sritys buvo įvertintos teigiamai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 666 Šiaulių kolegijai suteikta teisė teikti profesinio bakalauro laipsnį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 241 valstybinė biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą – Šiaulių valstybinę kolegiją.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (Global Compact) tinklo narė ir kasmet visuomenei teikia ataskaitą apie veiklos socialinę atsakomybę.

2013 m. Kolegijoje sertifikuota vidinė kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir apimanti EFQM principus.

2013 m. Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos kokybę vertino tarptautiniai ekspertai. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. SV6-10 Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme leistinam 6 metų laikotarpiui.

2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija tapo pirmąja Lietuvos kolegija, pasirašiusia Europos mokslininkų chartiją.

2018 m. birželio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija įteikė 10 000-ąjį diplomą!