Personalo mobilumo sėkmės istorijos

zaneta-kavaliauskiene-rumunija-svako-2022-1.jpg

Dėstymo vizitas Rumunijoje

Žaneta Kavaliauskienė, Verslo ir apskaitos katedros docentė

Puikiai komunikuojantys anglų kalba universiteto akademikai, magistrantūros studijų pakopos studentai, išsiskiriantys inovatyviu požiūriu į ekonomiką, vadybą ir darnią plėtrą, aktyviai reagavo į dėstytojos skaitytas paskaitas, inicijavo profesionalias mokslines diskusijas. Aktyviai domėtasi Lietuvos (kaip Europos Sąjungos narės) aktualijomis, galimybėmis atvykti studijuoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai ir numatytos mokslinio kooperavimosi gairės su ekonomikos ir vadybos moksliniams interesams atstovaujančiu doc. dr. Nicu Marinescu. Dėstytoja ne tik skaitė paskaitas apie prekės ženklų ambasadorių ir nuomonės formuotojų poveikį vartotojų sprendimui vartoti produktus, bet ir tobulino savo kompetencijas, bendravo su akademine bendruomene, įgijo vertingos edukacinės patirties, kurią pritaikys profesinėje veikloje.

rasa-poceviciene-svako-2021-gruodis.jpg

Dėstymo vizitas Ispanijoje

Rasa Pocevičienė, Vadybos ir komunikacijos katedros docentė

Kadangi šiame universitete lankiausi jau nebe pirmą kartą, buvo labai įdomu palyginti, kaip pasikeitė studijų organizavimas per paskutinius keletą metų, sužinoti, kokius pokyčius nulėmė Covid-19 pandemija, kokias pamokas išmoko dėstytojai ir studentai iš to pakankamai griežto karantininio laikotarpio, kas – kaip nauja ir vertinga patirtis – liks ir ateityje. Universitete, kuriame iš viso studijuoja apie 40 tūkstančių studentų, beveik 6 tūkstančiai yra pasirinkę komunikacijos mokslus. Kaip tik su šios studijų krypties studentais ir teko dirbti vizito metu. Mano paskaitos, už kurias studentai dar gaus ir papildomų kreditų, buvo tiesiogiai integruotos į du specialybės krypties studijų dalykus („Krizių komunikacija“ ir „Viešoji nuomonė“). Tokių papildomų kreditų per visus studijų metus komunikacijos studijų krypties studentai turi surinkti šešis. Taip jie skatinami būti atviri, aktyvūs, dalyvauti, domėtis, neapsiriboti tik privalomu ir tik universiteto numatytų dalykų studijavimu. Paskaitos šios studijų programos studentams vyksta anglų kalba, todėl programoje studijuoja ir kitų šalių studentai, taip pat ir pagal programą „Erasmus+. Galimybė patirti kultūrą iš vidaus per savą ir kitų patirtį, galimybė pasidalinti sava ir susipažinti su kolegų patirtimi, matyt, ir yra labiausiai motyvuojantys važiuoti, dalintis, ieškoti ar pačiai kurti bendradarbiavimo planus ir galimybes dalykai.

7_1.JPG

Mokymosi vizitas Estijoje

Transporto inžinerijos ir Inžinerijos mokslų katedrų darbuotojai ir dėstytojai

Pirmą vizito dieną Automobilių inžinerijos studijų programos koordinatorius Henri Vennikas supažindino su universiteto infrastruktūra ir personalu, studentų formulės komandos nariais, aptartas studijų programos turinys, pristatyti vykdomi projektai. Antrą dieną logistikos studijų programų koordinatorius Eduard Ševtšenko pristatė konkretaus transporto uždavinio pavyzdį – optimalaus maršruto parinkimo sprendimą; studijų bazės apžiūros metu išbandytas lokomotyvo stimuliatorius. Su TTK universiteto atstovais aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės mokslo srityje, pasidalinta studijų organizavimo patirtimi, pasisemta baigiamųjų darbų transporto inžinerijos kryptyje idėjų. Dėstytojai nepraleido ir kultūrinės vizito dalies – pasivaikščiojo Talino senamiesčio gatvėmis, aplankė Estijos laivybos muziejų. Kolegijos dėstytojus stebino sostinės gatvėse sutikti maistą išvežiojantys autonominiai robotai.

vokietija-svako-mokymai-2021-4.png

Mokymosi vizitas Vokietijoje

Ramūnas Ignatavičius, Transporto inžinerijos katedros dėstytojas ir Donatas Dervinis, Inžinerijos mokslų katedros dėstytojas

Dėstytojai pagal mainų programą „Erasmus+“ mokymosi vizito buvo išvykę į Vokietijoje veikiančią įmonę „Automotive Xpert GmbH“ / „Junior-Talents“.. Veiklos organizuotos naujai įrengtose „Automotive Xpert GmbH“ įmonės patalpose, kur buvo vykdomi teoriniai ir praktiniai mokymai. Kursai vyko pagal sudarytą planą: pirmiausia kalbėta apie elektromobilius, elektros pavojus, rizikas ir elgesį įvykus elektros avarijai, pirmąją pagalbą, įrankius ir priemones, skirtas apsaugai nuo elektros smūgio ir gedimų, elektros darbus.Mokymų metu buvo atliekami ir praktiniai darbai: automobilio žymėjimas ir paruošimas remontui, elektros tiekimo sistemų izoliacija, patikra, diagnostika, akumuliatorių bloko išėmimas, ardymas ir remontas. Visi darbai dokumentuojami specialiose formose. Po praktinių mokymų vyko egzaminas, kurio metu reikėjo atsakyti į 30 klausimų. Dėstytojai sėkmingai įveikė klausimus ir gavo sertifikatus „Expert in automotive high-voltage (HV) systems for work on vehicles with intrinsically safe HV systems Level 2 and Level 3“. Sertifikatai suteikia galimybę 4 metus atlikti 2 ir 3 (aukščiausio) lygio elektromobilio remonto ir priežiūros darbus, mokyti ir sertifikuoti kitus specialistus 2 lygio sertifikatui. Šie kursai labai išplėtė bendradarbiavimo galimybes su kitomis Lietuvos kolegijomis, buvo užmegzti ryšiai su Vokietijos atstovais. Gautos teorinės ir praktinės žinios paskaitų ir praktikų metu bus perteiktos studentams. Galima pasidžiaugti, kad  transporto studijų programų studentams atsivėrė galimybė  atlikti praktiką Vokietijos įmonėse.

destytoju-vizitas-latvijoje-2021-1.jpg

Mokymosi vizitas Latvijoje

Violeta Petraškienė ir Deividas Nesovas, Inžinerijos mokslų katedros lektoriai

Vizito tikslas – pristatyti Šiaulių valstybinę kolegiją ir pasidalinti patirtimi apie nuotolinį mokymą(si), studijų procesą, susipažinti su koledže vykdomais projektais, laboratoriniais bandymais, studentų įgyvendinama veikla, įvairiomis studijų programomis, aptarti studentų mainų galimybes pagal mainų programą  „Erasmus+“. ŠVK atstovai susitiko su Rygos statybos koledže vykdomos Statybos inžinerijos studijų programos dėstytojais. Vizito metu dalintasi nuotolinio darbo su studentais patirtimi, aptarti dėstymo metodai, pokyčiai, inovacijų pritaikymas statybos sektoriuje. Rygos statybos koledžo dėstytojai ir studentai pakviesti dalyvauti „Jaunojo statybininko konkurse“, kurį 2022 metais organizuos Šiaulių valstybinė kolegija. Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos studijų programos dėstytojais ir studentais.