Studijų grafikai ir tvarkaraščiai

 

DĖMESIO!

Paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, studijos Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra vykdomos nuotoliniu būdu: naudojant nuotolinio mokymo aplinkas Moodle, Classroom ir kt; studijų medžiagą pateikiant elektroniniu tekstiniu ar vizualizuotu būdu bei konsultuojant studentus naudojant el. paštą,  socialinių tinklų aplinkas; Skype, mobilaus telefoninio bei kitas realiu laiku ryšį palaikančias priemones. Studentai dėl dalyko studijų konsultuojasi su dėstytojais, praktikų ir studijų organizavimo klausimais konsultuojasi su praktikų vadovais, katedrų vedėjais, prodekanais, dekanais.

Fakultetų administracijų ir katedrų kontaktai: 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

Verslo ir technologijų fakultetas


Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.PASKAITŲ LAIKAS

1. 8.00–9.30 val.   

2. 9.45–11.15 val.

3. 11.30–13.00 val.

Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

4. 14.00–15.30 val.

5. 15.45–17.15 val.

6. 17.30–19.00 val.

7. 19.15–20.45 val.


SAVAIČIŲ PASKIRSTYMAS (viršutinės, apatinės savaitės)
 

STUDIJŲ PROGRAMŲ SANTRUMPOS

Aplinkos apsauga – APA Gamybos ir logistikos vadyba – GLV Odontologinė priežiūra – OP
Automatikos ir elektros inžinerija – AEI Informacijos valdymas – IV Organizacijos komunikacija – OK
Automobilių techninis eksploatavimas – ATE Informacinių sistemų technologija – IST Programų sistemos – PS
Autotransporto elektronika – AE Įmonių ir įstaigų administravimas – AD Socialinis darbas – SD
Bendrosios praktikos slauga – BPS Kineziterapija – KNZ Statyba – S
Buhalterinė apskaita – BA Kosmetologija – K Tarptautinis verslas – TAV
Burnos higiena – BH Logistikos vadyba – LV Transporto logistikos technologijos – TLT
Elektros energetika – EE Mechatronika – M Turizmas ir viešbučiai – TV
Finansai – F Multimedijos technologijos – MT  


2019–2020 STUDIJŲ METŲ KALENDORIUS

 

2019–2020 studijų metų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Studijų metai skirstomi į du semestrus: rudens ir pavasario.

 

Pradžia

Pabaiga

Rudens semestras

2019 m. rugsėjo 2 d.

2020 m. sausio 28 d.

Kalėdų atostogos

2019 m. gruodžio 23 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

Žiemos atostogos, pakartotinis atsiskaitymų

laikymas, diplomų įteikimas Bendrosios praktikos slaugos studentams

2020 m. sausio 29 d.

2020 m. vasario 1 d.

Pavasario semestras

2020 m. vasario 3 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

Pakartotinis atsiskaitymų laikymas, diplomų

įteikimas Verslo ir technologijų bei Sveikatos priežiūros fakultetų studentams

2020 m. birželio 22 d.

2020 m. birželio 30 d.

Vasaros atostogos

2020 m. liepos 1 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.


Informacija apie studijų metais vykstančius renginius skelbiama aukštosios mokyklos interneto svetainės (www.svako.lt) skiltyje Renginiai, kolegijos socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose. Duomenys nuolat atnaujinami, pildomi. Kviečiame sekti naujienas, domėtis ir aktyviai dalyvauti kolegijos organizuojamose veiklose.