Faktai ir skaičiai

 

2020 m. Kolegija išleido 450 absolventų.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2019 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 3018 kartų (viename prašyme buvo galima nurodyti iki 9 pageidavimų), iš jų 735 kartus – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2019 m. bendrojo priėmimo metu į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų 71,8 proc. šią aukštąją mokyklą nurodė pirmuoju prioritetu.

2019 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo studijų programą.

Tarp 2019 m. bendrojo priėmimo metu pasirašiusių sutartis naujų studentų – trys šimtukininkai, visi jie surinko maksimalų įvertinimą iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.

2018 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje profesinio bakalauro diplomas įteiktas 10000-ajam studentui.

Vienas iš unikaliausių 2020 m. baigiamųjų projektų – mobilus logistikos robotas – autonominė logistinė transporto priemonė, programuojama vykdyti užsakymus logistikos sandėliuose, ateinančius iš verslo ir valdymo sistemų. Projektą įgyvendino ir sėkmingai apgynė Automatikos ir elektros inžinerijos programos studentai. 

2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

Dvidešimt šeši universitetų ir kolegijų studentai 2019–2020 studijų metais už puikius akademinius pasiekimus gavo penkių Lietuvos prezidentų stipendijas. Tarp 26 geriausių šalies studentų – 1 mūsų kolegijos atstovė. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Ingai Laurinavičiūtei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3 kurso studentei. 

2019 m. priimtų į ŠVK asmenų studijuoja valstybės finansuojamose vietose

Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną

Iš visų 2019 m. bendrojo priėmimo metu į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų 71,8 proc. šią aukštąją mokyklą nurodė pirmuoju prioritetu

Tiek procentų studentų po semestro yra patenkintų konkrečių dalykų dėstymo kokybe

* Remiantis 2019 m. duomenimis


Vienas iš svarbių 2020 metų projektų – NEOLAiA tinklas, prie kurio šiemet prisijungė Šiaulių valstybinė kolegija. NEOLAiA yra glaudus šešių jaunų, greitai besivystančių aukštojo mokslo institucijų, įsikūrusių mažuose ir vidutinio dydžio miestuose, aljansas, kurį sudaro Bylefeldo universitetas (Vokietija), Kretos universitetas (Graikija), Chaeno universitetas (Ispanija), Ostravos universitetas (Čekija), Suceavos Ștefan cel Mare universitetas (Rumunija) ir Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva).

2020 m. birželio 9 d. tarptautinis U-Multirank konsorciumas paskelbė septintąjį aukštųjų mokyklų reitingą. 2020 m. U-Multirank laidoje dalyvavo beveik 1800 aukštųjų mokyklų iš 92 pasaulio šalių, tarp jų 16 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 m. Geriausiai įvertintas Šiaulių valstybinės kolegijos poveikis regionui – absolventų įsidarbinimui regione ir pajamoms iš regioninių šaltinių suteiktas balas A (labai gerai). Taip pat aukščiausi įvertinimai suteikti studijų programų pasiūlos užsieniečiams ir studijas laiku baigiančių studentų rodikliams. Gerai vertinamas studentų praktikų regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas. Į mokslo srities reitingą pateko 8 tarptautinės publikacijos su nurodyta prieskyra kolegijai.

2019 m. metais Šiaulių valstybinė kolegija atliko 17 taikomųjų tyrimų už 48,3 tūkst. eurų.

Remiantis 2020 m. gegužės mėn. informacija, Šiaulių valstybinė kolegija turi 168 partnerius iš 34 šalyse veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų.

2019 m. suorganizuoti 73 išvykstamieji studentų mobilumai.

2019 m.  į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 71 studentas iš įvairių užsienio šalių.

2019 m.  suorganizuoti  53 išvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų vizitai ir 71 atvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumo vizitas.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2019 m. bendrojo priėmimo metu – 76 asmenys, jau turintys profesinę kvalifikaciją, 12 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

Vyriausias 2019 m. pirmakursis vidurinį išsilavinimą įgijo 1982 m.

Tarp 2019 m. įstojusių – 61 proc. moteriškos lyties atstovių.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Sveikatos priežiūros fakultetui priklausančiame Neformalaus ugdymo centre 2019 m. vykdyta 31 neformalaus ugdymo programa, mokymus lankė 1073 klausytojai.

Verslo ir technologijų fakultetui priklausančiame Verslumo ir lyderystės ugdymo centre 2019 m. vykdytos 6 programos, kuriose dalyvavo 21 klausytojas.

2020 m. patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Tai reiškia, kad per tą patį studijų laikotarpį studentas galės gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto politechnikos instituto (Portugalija).

Šiaulių valstybinė kolegija, UAB „EICautomation“ ir UAB „Mechatronikos sistemos“ įgyvendina projektą, kurio metu pagal Lietuvos 20142020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas priemonę Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai bus sukurtas Universalus mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų, sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįstas logistikos robotas.  

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą, iki 2019 m. balandžio mėnesio iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.
 

2020 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlo 23 studijų programas.
 
Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

2019 m. liepos 1 d. duomenimis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo dirbo apie 95 proc. 2018 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Daugiausia dirbančių  Informacijos valdymo, Finansų  bei Automatikos ir elektros inžinerijos  studijų programų absolventų.

Remiantis 2019 metų rugsėjo 10 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 107 dėstytojai.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 80 proc.

Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė, Kolegijos direktorės pavaduotoja strateginei plėtrai Lina Tamutienė 2019 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“ (komunikacija ir informacija 08 S).

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti.

Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi baigiamais centrinių rūmų remonto darbais. 2020 m. atnaujinta ir ŠVK aktų salė, kurioje vyksta ne tik didžiausi ir svarbiausi kolegijos renginiai, bet sulaukiama ir svečių iš miesto.

2019 m. įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“. Projekto rezultatas – iš esmės atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, dar labiau studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikytos kitos erdvės.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2020 m. birželio 3 dieną dviem Šiaulių valstybinės kolegijos atstovėms įteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“ nominacija. Apdovanojimu įvertinta Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojos strateginei plėtrai, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorės dr. Linos Tamutienės bei Verslo ir technologijų fakulteto prodekanės, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorės Liucijos Urbonienės veikla. „Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti 18 Šiaulių valstybinės kolegijos atstovų.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje kasmet organizuojamos Atvirų durų dienos moksleiviams. 2020 m. vasario 24–25 dienomis aukštojoje mokykloje apsilankė daugiau nei 450 mokinių iš įvairių miesto ir rajono mokyklų bei gimnazijų. Praktiniuose užsiėmimuose abiejuose kolegijos fakultetuose merginos ir vaikinai galėjo iš arčiau susipažinti su skirtingomis profesijomis, sužinoti apie studijas, studentišką gyvenimą.

Kasmet Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyksta tradicinis aukštosios mokyklos renginys – Tarptautinė savaitė. 2019 metų tarptautinėje savaitėje dalyvavo beveik 50 dalyvių iš užsienio partnerių institucijų. Tarptautinių veiklų savaitė bendruomenės narius ir miestiečius kvietė pasinerti į daugybę įdomių dalykų: diskusijas, dirbtuves, atviras paskaitas ir kitus tarptautinius projektus.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.

Šiaulių valstybinė kolegija, bendradarbiaudama su istorikais, įvairiomis Šiaulių miesto įstaigomis įgyvendino projektą „Šiaulių Garbės CV“: jo metu sukurta mobili Šiaulių miesto garbės piliečiams skirta paroda, veikia šiems garbiems asmenims skirta interneto svetainė www.siauliugarbescv.lt. 

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos.

Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2019 m. 14 000 eurų skyrė tam, kad paremtų 30 gerai besimokančių ir ypatingais pasiekimais išsiskiriančių studentų.

Kolegija kiekvienais metais įvertina visus studentų ir dėstytojų nuopelnus. 2020 m. sausio 6 d. pagerbti daugiausia 2019 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Sveikatos priežiūros fakultete vykusiame renginyje „Karaliai ateina!“ įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose. Nominacija METŲ ENERGIJA įvertintas aktyviausias ir daugiausia nuveikęs Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojas.

2019 m. pavasarį Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė laimėjo Šiaulių miesto savivaldybės skelbtą konkursą. Projekte „Tarptautinis maršrutas: Pasaulis – Šiauliai – Pasaulis“ dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos studentai ir į mūsų aukštąją mokyklą studijuoti atvykę užsieniečiai. Projekto rezultatas – patirti Šiaulius kviečiantis vaizdo klipas – susilaukė didelio dėmesio visos šalies mastu.

2019 m. rugsėjo 27 dieną Šiaulių arenoje vyko bene didžiausias šių metų renginys miesto jaunimui – „Galimybių festivalis TAVO PIN KODAS“. Festivalį organizavusi Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi, kad miesto ir rajono jaunimas aktyviai įsitraukė į renginio veiklas, suteikusias daug teigiamų emocijų. Galimybių festivalį pradėjo griausmingas muzikinis rekordas. Ant arenos scenos susirinkę daugiau nei 350 gitaristų, būgnininkų, choristų emocingai ir energingai atliko visiems gerai pažįstamų roko kūrinių fragmentus. Skaičiuojama, kad festivalyje apsilankė beveik 4 tūkst. dalyvių, maždaug 800 moksleivių turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių valstybinės kolegijos organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse. Didžiulio susidomėjimo sulaukė ir Šiaulių arenoje vykusi STEAM konferencija mokytojams. Renginį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, šis festivalis – vienas iš 2019 m. remiamų miesto reprezentacinių renginių.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.

Aktyvius ir iniciatyvius studentus Šiaulių valstybinėje kolegijoje jungia Studentų atstovybė, 2019 m. pabaigoje jos prezidente išrinkta Valda Šaltytė, Įmonių ir įstaigų administravimo programos studentė.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet organizuoja savo tradicinius renginius: atvirų durų dienas, Moliūgines, Tarptautinę studentų dieną, Pasaulinę vandens dieną, pirmakursių krikštynas, mediumą, Valentino dieną. Taip pat minima Sausio 13-oji, Kovo 11-oji, prisijungiame prie visuotinai vykstančių Lietuvių kalbos dienų, organizuojame Suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimus.