Faktai ir skaičiai

2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių valstybinei kolegijai pradėjo vadovauti dr. Lina Tamutienė, darbą pradėjo Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojas dr. Nedas Jurgaitis.

2024 m. balandį įvyko Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų rinkiminė generalinė asamblėja – visuotinis rūmų narių susirinkimas. Renginio metu apdovanotos geriausios 2023 metų rūmų įmonės. Šiaulių valstybinė kolegija įvertinta už mokymosi regione patrauklumo didinimą.

2022 m. rugsėjį Studijų kokybės vertinimo centras paskelbė Šiaulių valstybinės kolegijos išorinio veiklos vertinimo rezultatus – ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai, kolegija akredituota maksimaliai galimam 7 metų terminui.

2023 m. spalio 16 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo Šiaulių valstybinei kolegijai suteikta teisė vykdyti ketinančiųjų studijuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą. 2023 m. lapkričio mėn. duomenimis, 23 Lietuvos aukštosios mokyklos turi teisę savarankiškai atlikti stojančiųjų užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą. Iš jų 14 – universitetų ir 9 kolegijos.

2024 m. Kolegija išleido 292 absolventus, 11 iš jų studijas baigė su pagyrimu. Nuolatinėse studijose mokėsi 152, ištęstinėse – 140 studentų.

Už gerus akademinius pasiekimus 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos 2024–2025 studijų metams. Prezidentų vardines stipendijas, pagerbdama Lietuvos prezidentus ir skatindama geriausius studentus, skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tarp šiemet įvertintų studentų – ir dvi mūsų aukštosios mokyklos atstovės. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Elžbietai Zalogaitei – Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentei. Prezidento Algirdo Brazausko stipendiją gaus Simona Balčienė – Socialinio darbo studijų programos studentė.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2023 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 2805 kartus, iš jų 867 kartus – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2023 m. į pirmą kursą įstojusių studentų pirmuoju prioritetu įstojo 70 proc.

2023 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo, Bendrosios praktikos slaugos ir Kineziterapijos studijų programas.

2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai vėl nustebino savo kūrybiškumu – ėmėsi konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis, projekto vadovas – Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis. 2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2023 m.  liepos 3 d. Europos Komisija paskelbė 2023 m. Europos universitetų aljansų paraiškų konkurso rezultatus ir patvirtino daugiau nei 14 mln. eurų finansavimą NEOLAiA aljansui, kuriame dalyvauja Šiaulių valstybinė kolegija! 2023 m. NEOLAiA paraiška buvo įvertinta net 90 balų iš 100 galimų. Šis įvertinimas vainikuoja devynių Europos aukštųjų mokyklų intensyvų ir sutelktą darbą vadovaujant Chaeno universitetui (Ispanija).

2022 metais Šiaulių valstybinė kolegija pradėjo vykdyti mišriąją intensyviąją programą (BIP) – tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu.

2020 metais Šiaulių valstybinė kolegija tapo NEOLAiA tinklo dalimi. NEOLAiA konsorciumą sudaro devyni universitetai: Ostravos universitetas (Čekija), Stefan cel Mare universitetas Suceava (Rumunija), Bylefeldo universitetas (Vokietija), Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva), Erebru universitetas (Švedija), Salerno universitetas (Italija), Tūro universitetas (Prancūzija), Nikosijos universitetas (Kipras) ir grupės koordinatorius Chaeno universitetas (Ispanija). Tai devyni jauni vidutinio ar mažo dydžio Europos universitetai, įsipareigoję savo socialinei ir ekonominei aplinkai, užimantys dominuojančią vietą reitinguose, ypač tuose, kurie analizuoja jaunų universitetų padėtį, pavyzdžiui, „THE Young Universities“.

Europos Komisija Šiaulių valstybinei kolegijai suteikė „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją 2021–2027 metų laikotarpiui. Pateikta paraiška chartijai gauti buvo įvertinta maksimaliai – 100 balų iš 100 galimų.

Nuo 2004 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje sėkmingai įgyvendinamos tarptautinio judumo programos. 2022 m. gruodžio mėn. Kolegija turėjo pasirašiusi daugiau nei 168 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su partneriais 38 užsienio šalyse (ES ir ne ES šalys).

2024 m. gegužės 13–17 dienomis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko 8-oji tarptautinė savaitė, kurios metu buvo siekiama užmegzti naujų kontaktų ir skatinti tolimesnį švietimo institucijų iš skirtingų šalių bendradarbiavimą. Sulaukta svečių iš Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Latvijos, Turkijos, Ukrainos ir Vokietijos.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2022 m. gegužę Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Per veiklos laikotarpį ŠVK parengė beveik 12 tūkstančių absolventų.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2022 metų pradėjo leisti naują mokslinį leidinį – periodinį recenzuojamą žurnalą „Taikomieji moksliniai tyrimai“, vyriausiasis redaktorius – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas. Žurnalas registruotas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, jam suteiktas periodinio recenzuojamo leidinio ISSN (angl. International Standard Serial Number) numeris. Straipsniai leidinyje bus publikuojami laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje, publikavimas yra nemokamas.

Studijuojantiems kolegijoje antrą kartą – patrauklus pasiūlymas! Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi, kad alumnai, baigę vienas studijas mūsų aukštojoje mokykloje, neretai pasirenka tęsti mokslus čia dar kartą. Sėkmingi pavyzdžiai turėjo įtakos priimant svarbų sprendimą, kuris palengvins finansinę naštą norintiems mokytis aukštojoje mokykloje nebe pirmą kartą. Šiaulių valstybinės kolegijos alumnams, studijuojantiems Kolegijoje antrą studijų programą, per pusę sumažinta studijų kaina.

Remiantis 2024 m. sausio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijuoja 1622 studentas.

2024 metų priėmimui aukštoji mokykla stojantiesiems siūlo 22 studijų programas.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. 2023–2024 m. m. studijas Kolegijoje pradėjo per 600 asmenų. Tarp įstojusiųjų 2023 m. priėmimo metu – 177 asmenys, jau turinčių profesinę kvalifikaciją, 62 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

Šiaulių valstybinę kolegiją 2023 m. savo studijoms pasirinko 4 šimtukininkai, tačiau šimtukų – net 5 (vienas įstojęs su 2 šimtukais!), lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos mokomųjų dalykų. Šie abiturientai pasirinko tokias studijų programas: Kosmetologija, Informacinių sistemų technologija, Programų sistemos.

ŠVK pirmakursių pasiskirstymas pagal lytį: 52,8 proc. moterų ir 47,2 proc. vyrų.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ – tai tradicinis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuojamas renginys, kasmet sulaukiantis didelio susidomėjimo. Sveikatos priežiūros fakultetas kasmet organizuoja tradicinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją „STUDENTAS. MOKSLAS. SVEIKATA“.

2023  m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje pradedama vykdyti nauja trumposios pakopos studijų programa Sistemų administravimas. Tik 1,5 metų trunkančios studijos ypač patrauklios profesinio mokymo įstaigų absolventams. Šios pakopos studijos – tai kelias į aukštąjį mokslą, kuris leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą. Studijos orientuotos į specialisto rengimą, daug praktinės veiklos ir praktikų realiomis sąlygomis. Verslo pasaulyje visada vertinami analitikai – savotiški guru, kurie geba tirti verslo duomenis, išmano, kaip geriausiai taikyti duomenų analizės ir tyrimo metodus, naudotis analitikos ir vizualizacijos įrankiais. Integruotų verslo valdymo ir informacinių technologijų žinių suteiks taip pat 2023 m. priėmime siūloma nauja tarpdisciplininė ir inovatyvi studijų programa Verslo analitika. Studijų metu mokomasi kurti ir valdyti verslą, įgyjama įgūdžių analizuoti didžiuosius verslo duomenis, modeliuoti ekonomiškai naudingus problemų sprendimus, vadovautis socialiai atsakingo verslo principais.

2022 m. lapkritį Šiaulių valstybinėje kolegijoje veiklą pradėjo Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas. Tai naujas darinys ne tik Kolegijoje, bet ir daugelyje kitų aukštųjų mokyklų, sudarytas vadovaujantis Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus. Komitetas atlieka socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą prieš prasidedant tyrimui, kai mokslinio tyrimo dalyviai yra žmonės, kitų mokslų sričių tyrimų vertinimą, jei juose naudojami socialinių mokslų tyrimų metodai. Vertinami ir apskritai visų mokslų sričių tyrimai, jeigu tų tyrimų metu renkami ir (ar) tvarkomi asmens duomenys.

2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdis, jo metu patvirtinta nauja Šiaulių valstybinės kolegijos organizacinė struktūra. Vienas iš struktūrinių pokyčių –  įsteigtos dvi tarnybos: Studijų ir mokslo koordinavimo bei Veiklos planavimo ir valdymo.

Šiaulių valstybinė kolegija 2024 m. į stojančiuosius kreipiasi šūkiu Asmenybę auginančios patirtys. Aukštojo mokslo erdvėje kuriame asmenybę auginančias patirtis, vykdydami daugiakryptes į praktinę veiklą ir ateities kompetencijas orientuotas studijas, prieinamas esamiems ir būsimiems profesinės veiklos lyderiams. Mūsų bendruomenė – studentai, dėstytojai, darbuotojai, absolventai, partneriai – prisideda prie žinių kūrimo ir perdavimo, įgalindami mokymosi visą gyvenimą ir inovacijų kūrimo perspektyvas.

2021 metų spalio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare.

2020 m. patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Tai reiškia, kad per tą patį studijų laikotarpį studentas galės gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto politechnikos instituto (Portugalija).

Kokybės vadybos sistema, pagrįsta ESG nuostatomis, 2020 m. setifikuota pagal  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Kolegijoje atliekama nuolatinė veiklos stebėsena ir tobulinimas. Analizuojama kokybės užtikrinimo sistemos ir  rizikos veiksnių valdymo procedūrų pagerinimo galimybė pagal Švietimo organizacijos vadybos sistemą (standarto ISO 21001:2018 reikalavimai).

2023 m. rugsėjį studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje pradėjo daugiau nei 600 pirmakursių. 2023 m. į ŠVK priimtas 21 studentas ukrainietis.

Ukrainos piliečiams, priimtiems į Kolegiją 2024–2025 studijų metais ir studijuojantiems užsienio kalba, bus taikoma 40 proc. nuolaida.

ŠVK pagal pasirašytų valstybės finansuojamų vietų studijų sutarčių skaičių tarp dalyvavusių centralizuotame 2023 m. priėmime kolegijų yra 6 vietoje (tokia pati stabili pozicija jau 9 metus!).

Ekonomikos ir inovacijų ministerija visam studijų laikotarpiui skiria tikslines 200 eurų dydžio stipendijas studentams, pasirinkusiems plėtrai aktualias studijas informatikos ir inžinerijos srityse. 

Verslo analitika – nauja ir inovatyvi tarpdisciplininė studijų programa! Stojantiesiems nuo 2023 m. pasiūlyta nauja Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programa Verslo analitika rengs specialistus, daugiausia dėmesio skirsiančius toms verslo sritimis, kurioms reikia analitinių gebėjimų dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir informacinių sistemų valdymo įgūdžių.

2022 m. balandį studijų programai Informacinių sistemų technologija suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomas projektas „Investors‘ Spotlight“ – tai aukštojo mokslo studijų programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius. Svarbu paminėti, kad „Investuok Lietuvoje“ įvertina jau antrą Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą studijų programą. 2021 m. birželį Gamybos inžinerijai taip pat buvo suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros vykdomo projekto „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

2024 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlo 22 studijų programas penkiose studijų krypčių grupėse: Sveikatos mokslai, Socialiniai mokslai, Verslo ir viešoji vadyba, Informatikos mokslai, Inžinerijos mokslai.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidėjo 2024 m. birželio 1 dieną. Tiesioginis priėmimas ŠVK (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) vyksta visus studijų metus.

Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos 2 fakultetuose: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Sveikatos priežiūros fakultete yra 3 katedros: Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo. Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros: Inžinerijos mokslų, Informatikos mokslų, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos, Verslo ir apskaitos.

Remiantis 2024 metų sausio mėn. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 98 dėstytojai, 176 darbuotojai.

Gerinant sporto infrastruktūrą 2021 metais atlikti sporto stadiono Aušros al. 40, rekonstravimo ir Sveikatos priežiūros fakulteto sporto infrastruktūros remonto darbai. Įrengtos krepšinio, lauko teniso, žaidimų aikštelės, bėgimo takai, įrengtos žiūrovų tribūnos, erdvės renginiams ir užsiėmimams. Ši sportui skirta infrastruktūra pagerina studijų praktinio mokymo bazę, sudaro sąlygas turiningam studentų laisvalaikio praleidimui.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 84 proc.

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio ir laisvalaikio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti. Galimybė gyventi bendrabučiuose suteikiama visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams. Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 studentai.

2022 m. ŠVK bibliotekos fonduose buvo saugoma daugiau nei 50 tūkst. knygų.

ŠVK bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre yra įkurta 31 kompiuterizuota darbo vieta, kuriose studentai gali naudotis specializuotomis programomis.

Šiaulių valstybinė kolegija puoselėja glaudžius ryšius su regiono verslo įmonėmis, asociacijomis, socialiniais partneriais, kurie aktyviai įsitraukia į baigiamųjų darbų rengimo ir jų gynimo procesą, padeda tobulinti ir atnaujinti studijų programas, priima studentus į praktiką. Dar vienas verslo ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo būdas – materialinė mecenatų parama studijų proceso dalyviams. 2022 m. įsteigtas ŠVK studijų fondas nuolat pildomas – studentai džiaugiasi sulaukiantys verslo dėmesio už puikius mokymosi rezultatus, įgyvendinamus projektus ir profesinį pasirengimą.

„Ignitis grupė“ pasirašė sutartis su devyniomis aukštosiomis šalies mokyklomis, kurių elektros ir energetikos inžinerijos studijų kryptis pasirinkusiems studentams per 2024–2025 mokslo metus skirs beveik 300 tūkst. eurų paramą. „Ignitis grupės“ paramą stipendijoms gaus ir Šiaulių valstybinė kolegija. Mūsų aukštajai mokyklai skirti 21  tūkst. eurų. Stipendijomis bus skatinami Šiaulių valstybinės kolegijos Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos studentai.

2022 m. kovo mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėl abiem šalims naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio, partnerystės tarp universiteto ir kolegijos. Bendradarbiavimo sutartis atveria galimybę Gamybos inžinerijos studijų programos studentams studijuoti Sustiprintų studijų grupėje, išklausyti papildomųjų studijų modulius ir toliau tęsti studijas KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete.

2022 m. Šiaulių UNESCO klube įsteigta vardinė Kazimiero Šavinio premija. Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerijos mokslų studentams skirtą apdovanojimą 2024 metais nutarta įteikti Statybos studijų programos studentui Leonardui Orlakui.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2021 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta partnerystės sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių „Gintros“ klubo sistemos. Numatoma, kad sutartis suteiks ŠVK vykdomos Kineziterapijos studijų programos studentams daugiau praktinių įgūdžių tobulinimo galimybių, leis aktyviau plėtoti sporto veiklas mieste, skatinti mokinių ir studentų fizinį aktyvumą, įgyvendinti sveikatinimo projektus

2021 m. lapkričio mėn. Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriumi. Sutartimi įtvirtinti ryšiai ir atvertos naujos galimybės savanorystės plėtojimui, studentų praktikoms ir studentų iniciatyvų projektams.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2021 metais baigtas įrengti komercinio transporto kabinetas. Jo atsiradimą parėmė įmonė JUPOJOS TECHNIKA. Šio kabineto atsiradimas būsimųjų transporto inžinerijos specialistų parengimui neabejotinai suteiks naujų galimybių, jame esanti įranga bus naudinga Automobilių techninio eksploatavimo, Autotransporto elektronikos, Transporto logistikos technologijų studijų programų studentams.

2024 m. gegužę startavo iniciatyva „Studentas studentui“. Iniciatyva skirta aktyvesniam studentų bendravimui ir bendradarbiavimui, greitam problemų sprendimui, aiškesnei ir tikslingai informacijos sklaidai. Akcijos esmė – elektroninio pašto studentas.studentui@svako.lt atsiradimas. Šiuo paštu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai kviečiami konsultuotis pačiais įvairiausiais jiems aktualiais klausimais: dėl studijų organizavimo, laisvalaikio, studijų, bendrabučių, renginių, praktikų, finansinės paramos  ir pan. tudentų-mentorių komandoje dirba studentai, kurie dalyvavo mokymuose įgyvendinant projektą „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės mokymosi aplinkos gerinimas ir psichikos sveikatos stiprinimas“.

2023 m. kovą startavo nauja ir vienintelė Lietuvoje internetinė platforma, kurioje galima rasti koncentruotą informaciją apie mokslo, studijų ir karjeros galimybes Šiauliuose. Tai pagalba karjeros konsultantams, ieškantiems darbo ar norintiems be didelių pastangų rasti visą reikalingą informaciją. Bendromis Šiaulių miesto profesinės ir aukštųjų mokyklų, verslo ir savivaldos atstovų pastangomis sukurtas ir tobulinamas portalas www.karjerasiauliuose.lt – vartai į ateitį Saulės mieste.

2023 m. Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą tęstiniam projektui „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ įgyvendinti.

Konkurse „Eurofit 2023 / Šiaulių sveikuolis“ Šiaulių valstybinė kolegija pelnė masiškiausios komandos apdovanojimą.

2023 m. lapkričio 22 d. Šiaulių valstybinė kolegija miesto jaunimą pakvietė į Šiaulių arenoje vykusį galimybių festivalį TAVO PIN KODAS. Daugiau nei 40 interaktyvių stendų laukė moksleivių ir džiaugėsi aktyviu lankytojų srautu. Skaičiuojama, kad renginyje apsilankė daugiau nei 3300 moksleivių, kurie ne tik domėjosi popamokinėmis veiklomis, savanoryste, savirealizacijos galimybėmis, tačiau ir čia pat galėjo sužinoti naudingos informacijos apie Šiauliuose siūlomas tolimesnio mokymosi sąlygas, praktikos, darbo galimybes.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis. Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis. Šiaulių valstybinė kolegija turi 2 bendrabučius, kurie yra atnaujinti, visiškai pritaikyti komfortiškam ir patogiam gyvenimui. Vienu metu juose gali apsigyventi 364 studentai.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet organizuoja savo tradicinius renginius: Alumnų sugrįžtuves, Atvirų durų ir Karjeros dienas, Moliūgines, Tarptautinę studentų dieną, Pasaulinę vandens dieną, Pirmakursių krikštynas, Mediumą, Valentino dieną. Taip pat minima Sausio 13-oji, Kovo 11-oji, prisijungiame prie visuotinai vykstančių Lietuvių kalbos dienų, Europos egzamino, Konstitucijos egzamino, organizuojame Suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimus, mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ veiklas, bendruomenės narius kviečiame į kraujo donorystės akcijas ir kitas pilietines bei socialines iniciatyvas.

Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė – tai veiklių, aktyvių ir smalsių ŠVK studentų grupė. ŠVK SA prezidentas – Statybos studijų programos studentas Benas Danikauskas. Studentų atstovybės tikslas – gerinti Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokymosi ir tobulėjimo sąlygas, dalyvauti studijų gerinimo procese, suteikti atsakymus į pačius įvairiausius klausimus, padėti išspręsti problemas ir drauge Kolegijoje kurti jaukią, malonią atmosferą.

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) sporto komiteto organizuotose XXIII Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynėse studentai rungėsi krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos ir svarsčių kilnojimo varžybose. Galime didžiuotis, kad esame tarp sportiškiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje!

Šiaulių valstybinė kolegija organizuoja kasmetines matematikos konsultacijas moksleiviams ir studentams. Užsiėmimų tikslas – apibendrinti ir pagilinti mokyklinės matematikos žinias ruošiantis valstybiniam matematikos brandos egzaminui.Šiuos kursus baigę asmenys, stodami į visas Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programas (valstybės nefinansuojamas studijų vietas), gauna papildomus 0,5 balo.

Nuo 2024 m. pavasario semestro ŠVK patalpose vakarais renkasi patyrę robotikos sporto entuziastai. Klubo veiklos apima ne tik sportinių robotukų (galinčių važiuoti kad ir lubomis) konstravimą, bet ir smagias paprastesnes rungtis, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu valdomų robotų kovas (antweight), robot drag, folk race ir kitą elektronikos, IT, automatikos, mechanikos sričių kūrybą. Daugiau apie klubą galite sužinoti apsilankę jų puslapyje www.roboklubas.lt ar Šiaulių robotikos klubo feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/roboklubas.

Sausio 18 d. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) Sporto komiteto narių susirinkime išrinkta nauja komiteto valdžia: komiteto pirmininku tapo Šiaulių valstybinės kolegijos sporto veiklos organizatorius Vytautas Padgureckas. LKDK Sporto komiteto reglamento pagrindinis tikslas – vykdyti Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynes.

Gausus Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirbančių „Profesijos riterių“ sąrašas 2023 metų rugsėjį pasipildė dar viena pavarde – Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu „Profesijos riterio“ nominacija skirta aukštosios mokyklos dėstytojai Aristidai Čepienei. Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“ nominacija skirta Socialinio darbo katedros lektorei, pasižyminčiai puikiu profesijos išmanymu, atsakingumu, pareigingumu, aktyviu dalyvavimu akademinėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Jau tradicine tapusioje Ch. Frenkelio konferencijoje buvo apdovanoti ir įvertinti Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai. Padėkos už verslo įmonėms įgyvendintus projektus renginyje įteiktos Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojui doc. dr. Donatui Derviniui ir trims  informatikos mokslų absolventams: Renaldui Budinui („Sandėlių skaitmenizavimas“); Rūtai Plačinskaitei, („Gamybinės įmonės konvejerio darbų optimizavimo sistema“); Evaldui Bartašiui („Docker ir Kubernetes konteinerių paslaugos užsakymo ir valdymo sąsajos prototipo kūrimas“).

Verslininko ir mecenato Alvydo Stulpino vienkartinė stipendija 2023–2024 studijų metų pavasario semestre skirta Gamybos inžinerijos studijų programos antro kurso studentui Jonui Liaudanskui. Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerijos ir informatikos mokslų studentams skirtą savo vardo stipendiją verslininkas, visuomenės veikėjas ir Šiaulių pramonininkų asociacijos garbės prezidentas Alvydas Stulpinas skiria jau ne vienerius metus. Taip įvertinamos studentų pastangos tobulėti, įdirbis, kiti pasiekimai, puoselėjama ir plėtojama mecenavimo kultūra.

Nuo 2023 m. sausio 2 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje įsikūrė EUROPE DIRECT Šiauliai centras. EUROPE DIRECT Šiauliai centras yra Europos Sąjungos EUROPE DIRECT tinklo dalis.

Kolegija siūlo ne tik studijas, bet ir įvairų tęstinį mokymąsi – kursus, mokymus, seminarus, stažuotes. Žinių ir technologijų perdavimo centras pateikė pagal rinkos poreikius atnaujintą neformaliųjų mokymo programų paketą. Kasmet tokiuose mokymuose dalyvauja apie 1000 klausytojų.

Šiaulių valstybinė kolegija drauge su Ispanijos, Rumunijos, Slovėnijos, Belgijos aukštosiomis mokyklomis 2022 m. spalį – 2025 m. kovą įgyvendina „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės projektą (KA2) „Skaitmeninių kompetencijų plėtojimas aukštajame moksle” ("Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education").