Faktai ir skaičiai

 

2019 m. Kolegija išleido 440 absolventų.

Dvidešimt šeši universitetų ir kolegijų studentai 2019–2020 studijų metais už puikius akademinius pasiekimus gaus penkių Lietuvos prezidentų stipendijas. Tarp 26 geriausių šalies studentų – 1 mūsų kolegijos atstovė. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Ingai Laurinavičiūtei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3 kurso studentei. 

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2019 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 3018 kartų (viename prašyme buvo galima nurodyti iki 9 pageidavimų), iš jų 735 kartus – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2019 m. bendrojo priėmimo metu į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų 71,8 proc. šią aukštąją mokyklą nurodė pirmuoju prioritetu.

2019 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo studijų programą.

Tarp 2019 m. bendrojo priėmimo metu pasirašiusių sutartis naujų studentų – trys šimtukininkai, visi jie surinko maksimalų įvertinimą iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.

2018 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje profesinio bakalauro diplomas įteiktas 10000-ajam studentui.

Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2019 m. priimtų į ŠVK asmenų studijuoja valstybės finansuojamose vietose

Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną

Iš visų 2019 m. bendrojo priėmimo metu į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų 71,8 proc. šią aukštąją mokyklą nurodė pirmuoju prioritetu

Tiek procentų studentų po semestro yra patenkintų konkrečių dalykų dėstymo kokybe

* Remiantis 2019 m. duomenimis


2019 m. metais Šiaulių valstybinė kolegija atliko 17 taikomųjų tyrimų už 48,3 tūkst. eurų.

Remiantis 2020 m. sausio 1 d. informacija, Šiaulių valstybinė kolegija turi 158 partnerius iš 33 šalyse veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų.

2019 m. suorganizuoti 73 išvykstamieji studentų mobilumai.

2019 m.  į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 71 studentas iš įvairių užsienio šalių.

2019 m.  suorganizuoti  53 išvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų vizitai ir 71 atvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumo vizitas.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2019 m. bendrojo priėmimo metu – 76 asmenys, jau turintys profesinę kvalifikaciją, 12 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

Vyriausias 2019 m. pirmakursis vidurinį išsilavinimą įgijo 1982 m.

Tarp 2019 m. įstojusių – 61 proc. moteriškos lyties atstovių.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Sveikatos priežiūros fakultetui priklausančiame Neformalaus ugdymo centre 2019 m. vykdyta 31 neformalaus ugdymo programa, mokymus lankė 1073 klausytojai.

Verslo ir technologijų fakultetui priklausančiame Verslumo ir lyderystės ugdymo centre 2019 m. vykdytos 6 programos, kuriose dalyvavo 21 klausytojas.

Šiaulių valstybinė kolegija, UAB „EICautomation“ ir UAB „Mechatronikos sistemos“ įgyvendina projektą, kurio metu pagal Lietuvos 20142020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas priemonę Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai bus sukurtas Universalus mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų, sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįstas logistikos robotas.  

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą, iki 2019 m. balandžio mėnesio iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.

Atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.

2020 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlo 23 studijų programas.
 
2019–2020 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 26 studijų programas.

Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

2019 m. liepos 1 d. duomenimis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo dirbo apie 95 proc. 2018 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Daugiausia dirbančių  Informacijos valdymo, Finansų  bei Automatikos ir elektros inžinerijos  studijų programų absolventų.

Remiantis 2019 metų rugsėjo 10 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 107 dėstytojai.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 80 proc.

Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė, Kolegijos direktorės pavaduotoja strateginei plėtrai Lina Tamutienė 2019 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Kokybės sampratos konstravimas aukštojo mokslo institucijoje“ (komunikacija ir informacija 08 S).

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti.

2019 m. įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“. Projekto rezultatas – iš esmės atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, dar labiau studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikytos kitos erdvės.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2019 m. rugsėjo 5 dieną Šiaulių pramonininkų asociacija apdovanojo tris Šiaulių valstybinės kolegijos atstovus: direktorei dr. Natalijai Šedžiuvienei skirta Ch. Frenkelio nominacija, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanės Gintos Gerikaitės bei Verslo ir technologijų fakulteto dekano Sauliaus Palepšaičio veikla įvertinta „Profesijos riterio“ apdovanojimu.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.
 

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos.

Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2019 m. 14 000 eurų skyrė tam, kad paremtų 30 gerai besimokančių ir ypatingais pasiekimais išsiskiriančių studentų.

Kolegija kiekvienais metais įvertina visus studentų ir dėstytojų nuopelnus. 2020 m. sausio 6 d. pagerbti daugiausia 2019 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Sveikatos priežiūros fakultete vykusiame renginyje „Karaliai ateina!“ įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose. Nominacija METŲ ENERGIJA įvertintas aktyviausias ir daugiausia nuveikęs Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojas.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.