Faktai ir skaičiai

 

2019 m. Kolegija išleido 440 absolventų.

Dvidešimt šeši universitetų ir kolegijų studentai 2019–2020 studijų metais už puikius akademinius pasiekimus gaus penkių Lietuvos prezidentų stipendijas. Tarp 26 geriausių šalies studentų – 1 mūsų kolegijos atstovė. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Ingai Laurinavičiūtei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3 kurso studentei. 

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2019 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 3018 kartų (viename prašyme buvo galima nurodyti iki 9 pageidavimų), iš jų 735 kartus – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2019 m. bendrojo priėmimo metu į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų 71,8 proc. šią aukštąją mokyklą nurodė pirmuoju prioritetu.

2019 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko   Socialinio darbo studijų programą.

Tarp 2019 m. bendrojo priėmimo metu pasirašiusių sutartis naujų studentų – trys šimtukininkai, visi jie surinko maksimalų įvertinimą iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.

2018 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje profesinio bakalauro diplomas įteiktas 10000-ajam studentui.

Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

Studijų grafiką vertina labai gerai arba gerai*

Patenkinti dėstytojų bendradarbiavimu ir konsultavimu ne paskaitų metu*

Sąlygas išvykti į užsienį pagal mainų programas vertina puikiai*

Rekomenduotų studijas kolegijoje savo draugui*

*Remiantis 2017 m. kolegijos absolventų apklausos duomenimis.


2018 m. metais Šiaulių valstybinė kolegija atliko 22 taikomuosius tyrimus.

Remiantis 2019 m. spalio 1 d. informacija, Šiaulių valstybinė kolegija turi 144 partnerius iš 29 šalyse veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų.

2018–2019 m. m. suorganizuotas 101 studentų mobilumas.

2018–2019 m. m. į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 58 studentai iš įvairių užsienio šalių.

2018–2019 m. m. suorganizuota  50 išvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų vizitų ir 71 atvykstančių dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumo vizitas.

Po institucinio vertinimo 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2019 m. bendrojo priėmimo metu – 76 asmenys, jau turintys profesinę kvalifikaciją, 12 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.
Vyriausias 2019 m. pirmakursis vidurinį išsilavinimą įgijo 1982 m.
Tarp 2019 m. įstojusių – 61 proc. moteriškos lyties atstovių.
Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.
Sveikatos priežiūros fakultetui priklausančiame Neformalaus ugdymo centre 2018 m. vykdytos 29 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 1209 klausytojai.
Verslo ir technologijų fakultetui priklausančiame Verslumo ir lyderystės centre 2018 m. vykdytos 6 programos, kuriose dalyvavo 34 klausytojai.

2018 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinės kolegijos parengtos 2 naujos studijų programos – Gamybos ir logistikos vadyba ir Odontologinė priežiūra – sulaukė didelio susidomėjimo, sėkmingai suformuotos akademinės grupės.

Šiaulių valstybinė kolegija, UAB „EICautomation“ ir UAB „Mechatronikos sistemos“ įgyvendina projektą, kurio metu pagal Lietuvos 20142020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas priemonę Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai bus sukurtas Universalus mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų, sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįstas logistikos robotas.  

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą, iki 2019 m. balandžio mėnesio bus iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.

Atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.

2019–2020 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 26 studijų programas.

Studijų kokybės vertinimo centras 2017 metais Statybos studijų programą įvertino maksimaliai – 24 balais, programa akredituota 6 metams.

Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

2019 m. liepos 1 d. duomenimis, praėjus 12 mėn. po studijų baigimo dirbo apie 95 proc. 2018 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Daugiausia dirbančių  Informacijos valdymo, Finansų  bei Automatikos ir elektros inžinerijos  studijų programų absolventų.

2019 metų rugsėjo 10 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 107 dėstytojai.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 80 proc.

Verslo ir apskaitos katedros lektorė Rita Bužinskienė 2017 m. apgynė daktaro disertaciją „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2018 m. vasario 22 dieną Elektros inžinerijos katedros lektorė Audronė Rimkevičienė Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Periodinių Hurvico dzeta funkcijų asimptotinių savybių tyrimai“ (matematika 01 P).

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

2017 m. modernizuotas jau antrasis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabutis.

2017 m. pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“. Numatomas projekto rezultatas – iš esmės atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, dar labiau studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikytos kitos erdvės.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2019 m. rugsėjo 5 dieną Šiaulių pramonininkų asociacija apdovanojo tris Šiaulių valstybinės kolegijos atstovus: direktorei dr. Natalijai Šedžiuvienei skirta Ch. Frenkelio nominacija, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanės Gintos Gerikaitės bei Verslo ir technologijų fakulteto dekano Sauliaus Palepšaičio veikla įvertinta „Profesijos riterio“ apdovanojimu.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.

Bendradarbiaujant su Šiaurės Lietuvos kolegija, 2017–2018 studijų metais parengtos ir miesto žmonėms pademonstruotos dvi 3D projekcijos: „Senojo Kalėdos kelionė“ ir „Atkurtai Lietuvai 100“.

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos.

Septyni Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2018 m. daugiau nei 5000 eurų skyrė tam, kad paremtų 17 gerai besimokančių ir ypatingais pasiekimais išsiskiriančių studentų.

Kolegija deramai įvertina visus studentų ir dėstytojų nuopelnus. 2018 m. gruodžio viduryje pagerbti daugiausia 2018 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Valstybiniame Šiaulių dramos teatre vykusiame renginyje „Žvaigždėtas vakaras“ tradiciškai įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.