Faktai ir skaičiai

 

2017 m. Kolegija išleido beveik 700 absolventų.
2017–2018 m. m. Kolegijoje studijuoja daugiau nei 2000 studentų.
Tarp 2017 m. bendrojo priėmimo metu įstojusių pirmakursių – keturi moksleiviai, iš valstybinio anglų kalbos egzamino gavę maksimalų 100 balų įvertinimą.
2017 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo studijų programą (42).
2017 m. į vieną programą vidutiniškai priimti 33 asmenys.
2017 m. studijų sutartis su ŠVK pasirašė beveik 600 pirmakursių, iš jų 79 turi profesinę kvalifikaciją, 10 – aukštesnįjį, 19 – aukštąjį išsilavinimą.
Valstybės finansuojamų studijų sutartis 2017 m. pasirašė 85 proc. pakviestų studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje asmenų.
Pagal priimtų į valstybės finansuojamas vietas asmenų skaičių 2017 m. ŠVK užima stabilią 6 vietą (toks pat rodiklis buvo ir 2015, ir 2016 metais) tarp 21 Lietuvoje studijas vykdančios kolegijos.
Beveik trys ketvirtadaliai (73,5 proc.) 2017 m. priimtų į ŠVK I kursą studentų buvo nurodę ŠVK studijų programą pirmuoju prioritetu, t.  y. įstojo pagal pirmąjį pageidavimą.
Į Autotransporto elektronikos studijų programą visi 100 proc. studentų priimti pagal pirmąjį prioritetą.
Tarp 2017 m. į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų didžiausią konkursinį balą turi pirmakursiai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose (3,9).
2016 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentas Lukas Vaičiulis pateko tarp 28 geriausių Lietuvos studentų, jam Lietuvos mokslų akademija 2016–2017 studijų metams skyrė vardinę LR Prezidento Kazio Griniaus stipendiją.

Studijų grafiką vertina labai gerai arba gerai*

Patenkinti dėstytojų bendradarbiavimu ir konsultavimu ne paskaitų metu*

Sąlygas išvykti į užsienį pagal mainų programas vertina puikiai*

Rekomenduotų studijas kolegijoje savo draugui*

*Remiantis 2017 m. kolegijos absolventų apklausos duomenimis.


Po institucinio vertinimo 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
Kolegiją studijuoti pasirenka vaikai ir anūkai žmonių, anksčiau studijavusių tose pačiose auditorijose.
2016 m. buvo pasirašytos 6 naujos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys. 
2016–2017 m. m. studijuoti pagal Erasmus+ programą išvyko 13 studentų, 22 studentai atliko praktiką, iš jų 11 buvo pasirinkę absolventų praktiką.
2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Kolegija turi 92 užsienio partnerius 21 šalyje.
2016–2017 m. m. Kolegijoje studijavo 46 užsienio studentai.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Iš beveik 600 pirmakursių, 2017 m. pasirašiusių studijų sutartis su ŠVK, 79 turi profesinę kvalifikaciją, 10 – aukštesnįjį, 19 – aukštąjį išsilavinimą.
Vertindami kiekvieno Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nario indėlį į kolegijos gyvenimą, 2017 vasarį organizavome S.V.A.K.O. 2016 apdovanojimus, kuriuose pasveikinome  labiausiai nusipelniusius pasibaigusių metų studentus ir dėstytojus. Jiems apdovanojimai įteikti šiose nominacijose: Metų proveržis, Metų iniciatyva, Metų protas, Metų tarptautinė sėkmė ir Metų žvaigždė.
Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.
SPF 2016 m. iš viso vykdytos 29 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 714 klausytojų. Verslo ir technologijų centrui priklausančiame Verslumo ir lyderystės centre 2016 m. iš viso vykdytos 3 programos, mokymus lankė 22 klausytojai.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.
Nuo 2003 m. lapkričio ėjusį mėnraštį MANO KOLEGIJA po šimtojo numerio 2016 m. pavasarį pakeitė modernesnis informacijos pateikimo būdas – tinklaraštis MANO KOLEGIJA. Tinklaraštyje naujausia informacija, faktais, įspūdžiais po renginių ir pan. dalijasi Kolegijos dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai.
2016 m. atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.
 

2017 m. bendrajame priėmime pagal didžiausią konkursinį balą pirmą vietą užima Buhalterinės apskaitos studijų programa (9,16). 
Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.
Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.
Remiantis 2016 m. vykdytos apklausos rezultatais, Šiaulių valstybinės kolegijos studentai teigiamai vertina mokymo įstaigos prestižą ir studijas čia rinktųsi dar kartą.
Lietuvos darbo biržos 2017 sausio 1 d. duomenimis, įsidarbino beveik 90 proc. 2016 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Sėkmingiausiai įsidarbino Elektros energetikos (100 proc.) ir Bendrosios praktikos slaugos (98 proc.) studijų programų absolventai.

2016–2017 m. m. Kolegijoje dirba 170 dėstytojų: 5 profesoriai, 21 docentas, 117 lektorių, 27 asistentai. 34 dėstytojai turi mokslų daktaro laipsnį.
2016 m. doktorantūroje mokėsi 7 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai.
2016 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“ buvo įteikta 2 Kolegijos darbuotojams.
2016 m. dėstytojas Jonas Skiauteris apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos Atminimo medaliu.
Vidutinis mūsų kolegijos dėstytojų amžius – 46 m.
Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Kolegija turi per 50 strateginių socialinių partnerių.
Kolegija priklauso baldų pramonės klasteriui „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriui“.
Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos. 
Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi savo bendruomenės narių darbais: 2016 m. metais įvairiose veiklos srityse labiausiai pasižymėję dėstytojai ir studentai buvo išaiškinti pačiu demokratiškiausiu būdu – norintys pareikšti savo nuomonę ir išrinkti S.V.A.K.O. 2016 apdovanojimų savininkus galėjo išsamiau susipažinti su visų kandidatų pasiekimais ir balsuoti internete. 
Per 2016 m. 75 proc. Kolegijos dėstytojų tobulino savo dalykinę, pedagoginę ir kito pobūdžio kvalifikaciją.
Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba ir šią aukštąją mokyklą baigusių žmonių.
Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.
Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.