Faktai ir skaičiai

 

2018 m. Kolegija išleido beveik 600 absolventų.

Tarp 28 geriausių šalies studentų – 2 ŠVK atstovai. Dvidešimt aštuoni universitetų ir kolegijų studentai 2018–2019 studijų metais už puikius akademinius pasiekimus gaus penkių Lietuvos prezidentų stipendijas. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Monikai Martinaitytei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentei. Prezidento Jono Žemaičio stipendija įvertinti Rodžertino Karašo, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Statybos studijų programos III kurso studento pasiekimai.

Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai.

2018 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje profesinio bakalauro diplomas įteiktas 10000-ajam studentui.

2017 m. birželio mėnesį Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventai pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2017–2018 m. m. Kolegijoje studijavo daugiau nei 2000 studentų.

Tarp 2017 m. bendrojo priėmimo metu įstojusių pirmakursių – keturi moksleiviai, iš valstybinio anglų kalbos egzamino gavę maksimalų 100 balų įvertinimą.

2017 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo studijų programą (42).

2017 m. į vieną programą vidutiniškai priimti 33 asmenys.

Valstybės finansuojamų studijų sutartis 2017 m. pasirašė 85 proc. pakviestų studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje asmenų.

Pagal priimtų į valstybės finansuojamas vietas asmenų skaičių 2017 m. ŠVK užima stabilią 6 vietą (toks pat rodiklis buvo ir 2015, ir 2016 metais) tarp 21 Lietuvoje studijas vykdančios kolegijos.

Beveik trys ketvirtadaliai (73,5 proc.) 2017 m. priimtų į ŠVK I kursą studentų buvo nurodę ŠVK studijų programą pirmuoju prioritetu, t.  y. įstojo pagal pirmąjį pageidavimą.

Į Autotransporto elektronikos studijų programą visi 100 proc. studentų priimti pagal pirmąjį prioritetą.

Tarp 2017 m. į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų didžiausią konkursinį balą turi pirmakursiai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose (3,9).

Didelio pasisekimo sulaukė 2017 m. rugsėjį Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokykloms surengta „Atvira inžinerinės pramonės laboratorija“. Dviejų dienų renginys vyko Chaimo Frenkelio viloje ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Studijų grafiką vertina labai gerai arba gerai*

Patenkinti dėstytojų bendradarbiavimu ir konsultavimu ne paskaitų metu*

Sąlygas išvykti į užsienį pagal mainų programas vertina puikiai*

Rekomenduotų studijas kolegijoje savo draugui*

*Remiantis 2017 m. kolegijos absolventų apklausos duomenimis.


Šiaulių valstybinės kolegijos studentai kasmet aktyviai naudojasi mainų programos Erasmus+ teikiamomis galimybėmis: 2017–2018 studijų metais studijuoti svetur buvo išvykę 28 vaikinai ir merginos, praktikas svečiose šalyse atliko 74 studentai. 2018 m. absolvento praktika, į kurią vykstama jau gavus diplomą, sudomino 13 studentų. 

2017 m. metais Šiaulių valstybinė kolegija atliko 34 taikomuosius tyrimus.


Remiantis 2018 m. pradžios informacija, Šiaulių valstybinė kolegija turi 114 partnerių iš 24 šalyse veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų.


2017 m. suorganizuota 116 studentų mobilumų, mobilumų dalyviai buvo išvykę į 17 šalių.


2017 m. į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 48 studentai iš įvairių užsienio šalių.


2017 m. suorganizuota 19 išvykstančių dėstytojų mobilumų vizitų.


2017 m. pagal Erasmus+ mainų programą į Kolegiją atvyko 11 užsienio dėstytojų.
 

Po institucinio vertinimo 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Iš beveik 600 pirmakursių, 2017 m. pasirašiusių studijų sutartis su ŠVK, 79 turi profesinę kvalifikaciją, 10 – aukštesnįjį, 19 – aukštąjį išsilavinimą.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Sveikatos priežiūros fakultetui priklausančiame Neformalaus ugdymo centre 2017 m. vykdytos 23 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 661 klausytojas.
 
Verslo ir technologijų fakultetui priklausančiame Verslumo ir lyderystės centre 2017 m. vykdytos 6 programos, kuriose dalyvavo 51 klausytojas.

2018 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija paruošė 3 naujas studijų programas: Gamybos ir logistikos vadybą, Mechatroniką ir Odontologinę priežiūrą.

 

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą, iki 2019 m. balandžio mėnesio bus iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.


Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.


2016 m. atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.
 

2017 m. bendrajame priėmime pagal didžiausią konkursinį balą pirmą vietą užima Buhalterinės apskaitos studijų programa (9,16). 
 
2017–2018 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 25 studijų programas.

Studijų kokybės vertinimo centras 2017 metais Statybos studijų programą įvertino maksimaliai – 24 balais, programa akredituota 6 metams.
 
Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.
 
Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.
 
 2018 sausio 1 d. duomenimis, įsidarbino beveik 90 proc. 2017 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Sėkmingiausiai įsidarbino Buhalterinės apskaitos  ir Transporto logistikos technologijų  studijų programų absolventai.

2017 metų spalio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 138 dėstytojai: tarp jų – 4 profesoriai, 20 docentų, 100 lektorių, 14 asistentų, 26, turintys mokslų daktaro laipsnį.

2017 m. Kolegijoje dirbančio akademinio personalo amžiaus vidurkis – 47 metai.

2017 m. doktorantūroje mokėsi 4 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 80 proc.

Verslo ir apskaitos katedros lektorė Rita Bužinskienė 2017 m. apgynė daktaro disertaciją „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2018 m. vasario 22 dieną Elektros inžinerijos katedros lektorė Audronė Rimkevičienė Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Periodinių Hurvico dzeta funkcijų asimptotinių savybių tyrimai“ (matematika 01 P).

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.


2017 m. modernizuotas jau antrasis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabutis.

2017 m. pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“. Numatomas projekto rezultatas – iš esmės atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, dar labiau studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikytos kitos erdvės.

Kolegija turi per 50 strateginių socialinių partnerių.

Kolegija priklauso baldų pramonės klasteriui „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriui“.


Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.


Bendradarbiaujant su Šiaurės Lietuvos kolegija, 2017–2018 studijų metais parengtos ir miesto žmonėms pademonstruotos dvi 3D projekcijos: „Senojo Kalėdos kelionė“ ir „Atkurtai Lietuvai 100“.

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos.

Kolegija turi 8 mecenatus, kurie 2017 m. daugiau nei 4000 Eur skyrė tam, kad paremtų 15 gerai besimokančių ir ypatingais pasiekimais išsiskiriančių studentų.

2017 m. gruodžio viduryje pagerbti daugiausia 2017 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai: koncertų salėje „Saulė“ vykusiame renginyje įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.


Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.