Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.
Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.Daugiau informacijos apie studijų programų vertinimo ir akreditavimo rezultatus galima rasti SKVC svetainėje.

 

Apklausos:

2018–2019 m. m. pavasario semestro studentų apklausos rezultatai

2018–2019 m. m. rudens semestro studentų apklausos rezultatai

2017–2018 m. m. rudens semestro studentų apklausos rezultatai

2017–2018 m. m. pavasario semestro studentų apklausos rezultatai

 

Diplomo priedėlio etiketė

Diplomo priedėlis (priedas) – neatskiriama profesinio bakalauro diplomo dalis, diplomą papildanti informacija, reikalinga tarptautiniam pripažinimui. Dokumentas atitinka Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO CEPES sukurtą modelį, jame aprašyta baigtų studijų esmė, turinys ir šalies aukštojo mokslo sistema.
Diplomo priedėlis parašytas lietuvių ir anglų kalbomis. Jis yra neatskiriama diplomo dalis ir baigiančiam studijas studentui išduodamas automatiškai ir nemokamai.
 

Diploma Supplement Label
 
The Diploma Supplement (Annex) – an integral part of the professional Bachelor's diploma. The purpose of the supplement is to improve the international recognition. This document is produced through a joint the European Commission, the Council of Europe and UNESCO/CEPES initiative. It provides a standardized description of the nature, context, content and status of the studies pursued and successfully completed by the graduate.
Diploma Supplement is issued to all graduates of Siauliai State College automatically, free of charge and in two languages: Lithuanian and English.
Diploma Supplement example: Example of Bachelor‘s Diploma Supplement