Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.
Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.Daugiau informacijos apie studijų programų vertinimo ir akreditavimo rezultatus galima rasti SKVC svetainėje.

 

Apklausos:

2019–2020 m. m. rudens semestro studentų apklausos rezultatai

2018–2019 m. m. pavasario semestro studentų apklausos rezultatai

2018–2019 m. m. rudens semestro studentų apklausos rezultatai

2017–2018 m. m. rudens semestro studentų apklausos rezultatai

2017–2018 m. m. pavasario semestro studentų apklausos rezultatai

Studentai, turintys pageidavimų / pastabų dėl studijų kokybės, gali kreiptis į katedros, fakulteto administraciją arba į Kokybės valdymo skyriaus darbuotojus (el. paštas kokybe@svako.lt, tel. (8 41) 52 37 69)