Atestacija, konkursai eiti pareigas

Gegužės 30 d. 14 val. centrinių rūmų konferencijų salėje vyks Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis.

NUMATOMA POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aptarimo.

2. Dėl pretendentų į dėstytojo pareigas konkurso vykdymo.

3. Dėl balsavimo rezultatų ir nutarimų dėl viešo konkurso pareigoms eiti paskelbimo.

Komisija


VIEŠO KONKURSO DĖSTYTOJO PAREIGOMS EITI LAISVI ETATAI


Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas


Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (nuo 2024 m.)

Atestacija už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

5. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

6. Prašymas įvertinti veiklą už kadenciją

7.  Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

8. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

8.1. profesoriaus (H, S, N, M, T)
8.2. docento (H, S, N, M, T)
8.3. asistento (H, S, N, M, T)
8.4. jaunesniojo asistento (H, S, N, M, T)
8.5. jaunesniojo lektoriaus (H, S, N, M, T)
8.6 lektoriaus (H, S, N, M, T)

9. Kadencijos veiklos aprašymą

10. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

11. Katedros posėdžio protokolo išrašą už kadenciją ir pareigoms

12. Vertinimo už kadenciją anketą:

12.1. profesoriaus (H, S, N, M, T)
12.2. docento (H, S, N, M, T)
12.3. asistento (H, S, N, M, T)
12.4. jaunesniojo asistento (H, S, N, M, T)
12.5. vyresniojo lektoriaus (H, S, N, M, T)
12.6. lektoriaus (H, S, N, M, T)

13. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.

14. Dėstytojo veiklos planą
 

Atestacija tik pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. profesoriaus (H, S, N, M, T)
2.2. docento (H, S, N, M, T)
2.3. asistento (H, S, N, M, T)
2.4. jaunesniojo asistento (H, S, N, M, T)
2.5. vyresniojo lektoriaus (H, S, N, M, T)
2.6. lektoriaus (H, S, N, M, T)

3. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

4. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

7. Dėstytojo veiklos planą