Kompetencijų pripažinimas

NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS, PRIPAŽINIMAS IR ĮSKAITYMAS

Šiaulių valstybinėje kolegijoje pripažįstamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos, kurias asmuo gali pagrįsti ir įrodyti kaip Sveikatos priežiūros fakultete ir Verslo ir technologijų fakultete vykdomų programų ar atskirų dalykų studijų rezultatus.

Vertinami ir pripažįstami mokymosi pasiekimai, įgyti šiose mokymosi aplinkose:

 • dirbant;
 • tobulinant kvalifikaciją įvairiuose mokymo(si) renginiuose ;
 • dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje;
 • savanoriaujant, dirbant bendruomenei naudingą darbą;
 • mokantis neformaliojo švietimo institucijose;
 • mokantis užsienyje (darbo vietoje, kursuose, stažuotėse);
 • mokantis savarankiškai savišvietos būdu.


Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros etapai:

 • užpildykite registracijos formą;
 • konsultuokitės su atsakingais darbuotojais;
 • parenkite kompetencijų aplanką;
 • dalyvaukite vertinimo komisijos posėdyje;
 • gaukite įgytų kompetencijų pripažinimą liudijančius dokumentus.


Registracijos formą rasite čia.

Su užsiregistravusiais kandidatais susisieksime.

Konsultavimas

Jeigu turite neformaliu būdu įgytų žinių, kompetencijų ar / ir patirties ir norite tai formalizuoti (gauti pažymėjimą), kreipkitės į Žinių ir technologijų perdavimo centrą.


Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos vadovė
dr. Rasa Pocevičienė
(8 41) 52 37 69, +370 615 97 102
201 kab.
rasa.poceviciene@svako.lt


Kompetencijų vertinimas, pripažinimas ir įskaitymas vyksta vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo, pripažinimo ir įskaitymo tvarkos aprašu.

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra yra mokama.