Erasmus+ personalo mobilumas

ERASMUS CHARTIJA 2021–2027

STA / STT

Erasmus+ programa suteikia galimybę kolegijos darbuotojams išvykti trumpalaikiam dėstymo arba mokymosi vizitui gaunant Erasmus+ stipendiją.

 

Erasmus+ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl Erasmus studentų ir personalo mainų.

Partnerių institucijų kvietimai į tarptautines savaites / konferencijas.

 

Esant poreikiui, Kolegijos darbuotojai gali teikti paraiškas individualiai Erasmus+ atrankai vykti dėstymo ir mokymo(si) vizitams.

 

Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo užpildyti PRAŠYMĄ.

Prieš pildant paraišką reikia turėti: 

1. Paraiškos formą;

2. Dėstymo ar mokymosi programą;

3. Pakvietimo raštą.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų koordinavimo pagal Erasmus+ programą tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams rasite čia

Kaip tapti Erasmus+ dėstytoju / administracijos darbuotoju?

Tarptautinių ryšių skyrius vieną kartą per metus – gegužės mėnesį – skelbia Erasmus+ programos atrankos konkursą Kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams. Esant poreikiui Tarptautinių ryšių skyrius gali skelbti papildomą Erasmus+ programos atrankos konkursą. 

Pretendentai būtinai:

1. Suderina vizito temą ir trukmę su priimančia institucija.

2. Pateikia dėstymo / mokymų programų sutartį, kurioje turi būti nurodyta: mokymų pobūdis, temos, tikslai, aprašymas ir laukiami rezultatai.

3. Atvyksta į Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti finansinės sutarties.

4. Pasirūpina kelionės bilietais ir nakvyne užsienyje.

 

Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo užpildyti PRAŠYMĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1. Paraiškos formą;

2. Dėstymo ar mokymų programą;

3. Pakvietimo raštą.

 

Erasmus+ personalo mobilumo veiklos ir jų trukmė

Mobilumo veikla   Trukmė Informacija

Akademinio personalo dėstymo vizitai

Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Minimalus dėstymo krūvis – 8 akademinės valandos per savaitę ar bet kurį trumpesnį laikotarpį.
Personalo mokymosi vizitai Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Galimos įvairios veiklos (darbo stebėjimas, šešėlinė darbo vieta, seminarai ir t. t.), išskyrus dalyvavimą konferencijose.

*Atsižvelgiant į finansavimo apimtis, rekomenduojama vizito trukmė 5 d. (įskaitant kelionės dienas).

 

Personalo vizito dalyviui mokamos:

• Kelionės išlaidos: fiksuota suma, paskaičiuojama pagal EK atstumų skaičiuoklę*[1];

• Gyvenimo išlaidos: fiksuota suma, priklausomai nuo šalies į kurią vykstate (t. y. maitinimosi ir nakvynės išlaidos).

*Kelionės atstumas – nuo kilmės vietos iki priimančiosios institucijos (miesto), pvz.: vizitas į Mustafa Kemal universitetą (Turkija) 5 dienoms. Išlaidų skaičiavimas: pagal EK atstumų skaičiuoklę, nuo Šiaulių iki Hatay yra 2397,77 km, kelionės išlaidoms bus skiriama 360 EUR, o išlaidos pragyvenimui: 5 d. x 120 EUR = 600 EUR, iš viso skiriama dotacija – 360 + 600 = 960 EUR.

 

Pretendentui  pervedama 80 proc. sumos prieš mobilumą ir 20 proc. po mobilumo, po to kai užpildoma EK galutinė el. ataskaita.

 

Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas

Suma

Ekologiškos kelionės - Suma

Nuo 10 iki 99 km:

23 EUR vienam dalyviui

 

Nuo 100 iki 499 km:

180 EUR vienam dalyviui

210 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km:

275 EUR vienam dalyviui

320 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km:

360 EUR vienam dalyviui

410 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km:

530 EUR vienam dalyviui

610 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km:

820 EUR vienam dalyviui

 

8000 km arba daugiau:

1500 EUR vienam dalyviui

 

 

Gyvenimo išlaidos

Priimančioji šalis Darbuotojų mobilumas
Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

 

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Lichtenšteinas, Norvegija

180  

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

160  
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija 140  
     

 

Atsiskaitymas už finansavimą

• Tarptautinių ryšių skyriui turėsite pateikti kelionės bilietus, įlaipinimo talonus ir pažymėjimą, patvirtinantį mobilumo veiklos tikslą ir trukmę.

• Pasibaigus mobilumo užsienyje stažuotės laikotarpiui, užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą, kuri Jums bus atsiųsta automatiškai.

Erasmus+ programa dėstymo ar mokymosi vizitams šalyse Partnerėse – tai galimybė Kolegijos personalui dėstyti ar mokytis viename iš partnerinių universitetų, esančių ne ES šalyse ir gaunant Erasmus+ dotaciją 180 EUR / dienai, kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Parama kelionės išlaidoms skaičiuojama atsižvelgiant į kelionės atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumui nustatyti naudojama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje. Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienoms.

 

Kelionės išlaidų nustatytos normos

Kelionės atstumas

Suma

(vienam dalyviui)

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR

Nuo 500 iki 1999 km

275 EUR

Nuo 2000 iki 2999 km

360 EUR

Nuo 3000 iki 3999 km

530 EUR

Nuo 4000 iki 7999 km

820 EUR

8000 km arba daugiau

1100 EUR

 

Pretendentui pervedama 80 proc. sumos prieš mobilumą ir 20 proc. po mobilumo (po to, kai užpildoma elektroninė ataskaita).

Rekomenduojama vizito trukmė 7 d. (įskaitant kelionės dienas). Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Personalas mainams gali rinktis Šiaulių valstybinės kolegijos partnerines institucijas iš ne ES šalių: Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Dominikos Respubikos, Gruzijos, Moldovos, Kosovo, Ukrainos, Uzbekistano ir kt. Šalių sąrašą galima rasti čia.
 

Kaip tapti Erasmus+ dėstytoju / administracijos darbuotoju mobilumui ne ES šalyse?

Erasmus+ programos atrankos konkursą Kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams skelbia Tarptautinių ryšių skyrius.

 

Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo užpildyti PRAŠYMĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1. Paraiškos formą;

2. Dėstymo ar mokymų programą.

 

Pretendentai būtinai:

1. Suderina vizito temą ir trukmę su priimančia institucija.

2. Pateikia dėstymo / mokymų programų sutartį, kurioje turi būti nurodyta: mokymų pobūdis, temos, tikslai, aprašymas ir laukiami rezultatai.

3. Atvyksta į Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti finansinės sutarties.

4. Pasirūpina kelionės bilietais ir nakvyne užsienyje bei viza.


Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir jį siunčiančiai institucijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą. Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Augustina Norkutė – Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumai 
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas tarptautiniai.rysiai@svako.lt Guoda Kačinskaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė – Erasmus+ praktika
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas iro@svako.lt