Erasmus+ personalo mobilumas

Kaip tapti Erasmus+ dėstytoju / administracijos darbuotoju?

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrius du kartus per metus – rugsėjo ir vasario mėnesiais – skelbia Erasmus+ mainų programos konkursą darbuotojams. Rugsėjo mėnesio konkurse atrenkami darbuotojai einamųjų mokslo metų rudens semestro vizitams užsienio institucijose. Vasario mėnesio konkurse atrenkami darbuotojai einamųjų mokslo metų pavasario semestro vizitams užsienyje.

Pretendentai būtinai:

1. Suderina vizito temą ir trukmę su priimančia institucija.

2. Pateikia dėstymo / mokymų programų sutartį, kurioje turi būti nurodyta: mokymų pobūdis, temos, tikslai, aprašymas ir laukiami rezultatai.

3. Atvyksta į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių pasirašyti finansinės sutarties.

4. Pasirūpina kelionės bilietais ir nakvyne užsienyje.

 

Akademinis personalas / Administracijos darbuotojai privalo pateikti šiuos dokumentus:

a) Paraiška vizitui užsienyje;

b) Dėstymo ar mokymų programa;

c) Duomenų lapelis.

 

Erasmus+ personalo mobilumo veiklos ir jų trukmė

Mobilumo veikla   Trukmė Informacija

Akademinio personalo dėstymo vizitai

Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Minimalus dėstymo krūvis – 8 akademinės valandos per savaitę ar bet kurį trumpesnį laikotarpį.
Personalo mokymosi vizitai Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Galimos įvairios veiklos (darbo stebėjimas, šešėlinė darbo vieta, seminarai ir t. t.), išskyrus dalyvavimą konferencijose.

 

*Atsižvelgiant į finansavimo apimtis, rekomenduojama vizito trukmė 5 d. (įskaitant kelionės dienas).

 

Personalo vizito dalyviui mokamos:

• Kelionės išlaidos: fiksuota suma, paskaičiuojama pagal EK atstumų skaičiuoklę*[1];

• Gyvenimo išlaidos: fiksuota suma, priklausomai nuo šalies į kurią vykstate (t. y. maitinimosi ir nakvynės išlaidos).

*Kelionės atstumas – nuo kilmės vietos iki priimančiosios institucijos (miesto), pvz.: vizitas į Mustafa Kemal universitetą (Turkija) 5 dienoms. Išlaidų skaičiavimas: pagal EK atstumų skaičiuoklę, nuo Šiaulių iki Hatay yra 2397,77 km, kelionės išlaidoms bus skiriama 360 EUR, o išlaidos pragyvenimui: 5 d. x 119 EUR = 595 EUR, iš viso skiriama dotacija – 360 + 595 = 955 EUR.

 

Pretendentui  pervedama 90 proc. sumos prieš mobilumą ir 10 proc. po mobilumo, po to kai užpildoma EK galutinė el. ataskaita.

 

Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas

 

Suma

(vienam dalyviui)

Nuo 100 iki 499 km    180 EUR
Nuo 500 iki 1999 km 275 EUR
Nuo 2000 iki 2999 km    360 EUR
Nuo 3000 iki 3999 km 530 EUR
Nuo 4000 iki 7999 km 820 EUR
8000 km arba daugiau 1100 EUR

 

Gyvenimo išlaidos

Priimančioji šalis Darbuotojų mobilumas
Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija,

Jungtinė Karalystė

136 95

Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija,

Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas,

Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija,

Suomija, Islandija, Lichtenšteinas,

Norvegija, Šveicarija, Turkija

119 83
Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija 102 71
Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija 85 60

 

Atsiskaitymas už finansavimą

• Šiaulių valstybinės kolegijos Finansų skyriui turėsite pateikti kelionės bilietų, įlaipinimo talonų ir pažymėjimo, patvirtinančio mobilumo veiklos tikslą ir trukmę, kopijas.

• Pasibaigus mobilumo užsienyje stažuotės laikotarpiui, užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą, kuri Jums bus atsiųsta automatiškai.

 

DĖMESIO!

Skelbiamas ERASMUS+ dėstymo ir mokymo(si) vizitų 2017–2018 m. m. programos šalyse konkursas.

 

AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJŲ, Į KURIAS 2017–2018 M. M. GALIMA VYKTI DĖSTYMO VIZITAMS, SĄRAŠAS.

Detali informacija apie atranką:

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų atrankos dalyvauti Erasmus mainų programoje tvarkos aprašas

Daugiau informacijos apie personalo vizitus užsienyje rasite: Erasmus+ personalo dėstymo ir mokymosi vizitų administravimo taisyklės.

Visą informaciją apie galimybes išvykti į užsienį gausite Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje (CR 209 kab.).