Smurto prevencija

Vykdant Šiaulių valstybinės kolegijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, patvirtintą Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus 2023 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. VD-13, Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius Tomas Kalinauskis paskirtas atsakingu už smurto ir priekabiavimo prevenciją Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

T. Kalinauskis įpareigotas konsultuoti darbuotojus smurto ir priekabiavimo darbe klausimais, rūpintis Politikos prevencijos priemonių įgyvendinimu, vykdyti Politikoje nustatytas ir kitas Kolegijos direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su smurto ir priekabiavimo prevencija.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA