Verslo ir technologijų fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD23 – 2023 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA23 – 2023 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos;

Santrumpos pabaigoje žymima:

užsienio šalies piliečių grupė – u;

nuolatinių studijų programų, vykdomų sesijiniu tvarkaraščiu, studentų grupė – s.

CR – centriniai kolegijos rūmai (Aušros al. 40, Šiauliai);

VTF I – Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai (Aušros al. 40, įėjimas iš Tilžės g. pusės, Šiauliai);

VTF II – Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai (Vilniaus g. 137, Šiauliai).

2024–2025 M. M. SAVAIČIŲ PASKIRSTYMAS