Laisvai pasirenkamieji dalykai

Laisvai pasirenkamasis dalykas (LPD) – tai dalykas, kurį studentui rekomenduojama pasirinkti toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje iš kitos studijų krypties negu jo studijuojama programa.
 
Pasibaigus vasario mėn. trečiai savaitei Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius kitą darbo dieną Kolegijos interneto svetainėje skelbia informaciją studentams dėl LPD sąrašo ir nurodo prisijungimo prie elektroninės sistemos adresą bei informuoja katedras ir prodekanus.