TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI

Leidinys „Taikomieji moksliniai tyrimai“ yra registruotas periodinis recenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2022 metų. Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus. Orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio tyrėjų solidžių publikacijų.

Nuo 2022 m. visi žurnalo straipsniai registruojami tarptautinėje mokslinės informacijos duomenų bazėje – atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ)  https://doaj.org/
Nuo 2023 m. visi žurnalo straipsniai registruojami Index Copernicus (ICI World of Papers) mokslinių straipsnių duomenų bazėje: https://journals.indexcopernicus.com    

Straipsnių paieška vykdoma pagal autorių, reikšminius žodžius arba straipsnio pavadinimą:  https://journals.indexcopernicus.com/article/search

Žurnalas leidžiamas dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: recenzentų teigiamai įvertintas ir redaguotas straipsnis publikuojamas iš karto. Nuo 2022 m. žurnalo numeriai turi DOI indeksą, o nuo 2023 m. kiekvienas žurnalo straipsnis turi DOI indeksą.

Leidinys publikuojamas Atviroje žurnalų sistemoje OJS: https://ojs.svako.lt/  Publikavimui teikiamus straipsnius galima kelti šioje sistemoje arba siųsti el. paštu t.tamosiunas@svako.lt

Gairės autoriams ir publikavimo etika