Akademinė taryba

Akademinė taryba yra kolegialus Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos posėdyje (2024-04-10 protokolas Nr. ATP-6).

 

Akademinės tarybos sudėtis (2024–2029 m.)

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Lina Garšvė

Pirmininkės pavaduotoja – dr. Renata Šivickienė

Nariai:

dr. Nedas Jurgaitis, docentas;

Remigijus Juknevičius, lektorius;

Donatas Daugirdas, lektorius;

Edita Mockienė, lektorė;

Sigita Tautkevičienė, lektorė;

dr. Vitalija Gerikienė, docentė;

Indrė Skirmantaitė, lektorė;

Vilija Vaikasienė, lektorė;

dr. Ingrida Šaulienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė;

dr. Asta Vaitkevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė;

dr. Lina Tamutienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

Matas Gulbinas, Studentų atstovybės narys (AEI23);

Eitvydė Valantinaitė, Studentų atstovybės narė (TAV23);

Elžbieta Zalogaitė, Studentų atstovybės narė (BPS21).

 

 

Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 8 punktu, Akademinė taryba sudaryta iš 16 narių:

4 nariai –  lektorė Indrė Skirmantaitė, docentė dr. Vitalija Gerikienė, lektorė Vilija Vaikasienė, docentė dr. Lina Garšvė – išrinkti Sveikatos priežiūros fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

6 nariai – lektorius Donatas Daugirdas, lektorė dr. Renata Šivickienė, lektorius Remigijus Juknevičius, lektorė Sigita Tautkevičienė, lektorė Edita Mockienė, docentas dr. Nedas Jurgaitis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

2 nariai – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkai – profesorė dr. Ingrida Šaulienė, docentė dr. Asta Vaitkevičienė – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto tarybos ir Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdžiuose;

3 studentai – Matas Gulbinas, Eitvydė Valantinaitė, Elžbieta Zalogaitė – skirti Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės.

Kolegijos direktorė yra Akademinės tarybos narė pagal pareigas.

Akademinės tarybos pirmininkė ir jos pavaduotojas išrinkti Akademinės tarybos posėdyje.

 

Akademinės tarybos sekretorė Vaida Lukienė

Tel. (8 41) 52 50 98, el. p. akademine.taryba@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2024 m. balandžio 17 d. iki 2029 m. balandžio 16 d.

 

AKADEMINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

2023–2024 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2022–2023 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2021–2022 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2020–2021 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

 

Akademinės tarybos veiklos apibendrinimai: