Priėmimas į ŠVK

Naujienos stojantiesiems

 

Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2017 m., sąrašas

Priėmimo į ŠVK 2017 m. taisyklės

 
Minimalus konkursinis balas

Stojantiems 2017 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus konkursinis balas – 1,6.

2017 m. tiesioginis priėmimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyksta nuo kovo 1 d. ir tęsis iki naujų studijų metų pradžios (likus laisvų studijų vietų bus tęsiamas ir rudenį). Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą kurie dėl kokių nors priežasčių nedalyvauja bendrajame priėmime arba neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas.

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas vykdomas ir Kolegijos priėmimo tarnyboje, ir fakultetuose (priėmimo tarnyboje – iki rugpjūčio 24 d., fakultetuose – iki liepos 7 d. ir nuo rugpjūčio 25 d. ).

Sveikatos priežiūros fakultete kviečiame teirautis dėl priėmimo į sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:

M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
El. p. dekanatas.spf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 41 66


Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas:

ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
Aušros al. 40, 208 kab.
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 50 95

 

Stojantieji iš Žemaitijos, pageidaujantys studijuoti Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų skyriuose Telšiuose ar Mažeikiuose, kviečiami kreiptis tiesiai į skyrius arba į Kolegijos priėmimo tarnybą Šiauliuose. Studijos minėtuose skyriuose yra mokamos, vykdomos ištęstine forma. 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

 
Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties). Įskaityti klausytojo studijų rezultatai vėliau leidžia pretenduoti į įprastines studijas.

 

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016 10 30)

 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis kolegijomis ir universitetais.

2017 m. bendrasis priėmimas prasidėjo birželio 1 d., stojančiųjų registracija ir prašymų teikimas: www.lamabpo.lt

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems 2017 m. 

Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas

 

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai Šiaulių valstybinėje kolegijoje (2016 08 30)

Profesinių mokyklų absolventams

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba stojantiems baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

 
Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Kasmet vykstančios studentų rotacijos būdu taip pat yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

 

Studijų sutarčių pasirašymas

Gavusieji kvietimus bendrajame priėmime turi nurodytu laiku atvykti į kolegiją pasirašyti studijų sutarties.

Stojantieji per tiesioginį priėmimą gali pasirašyti studijų sutartis bet kurią darbo dieną.

Reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra),
- 1 nuotrauka (dar 1 nuotrauka bus reikalinga pageidaujantiems gauti bendrabutį, pateikiama pasirašant bendrabučio nuomos sutartį)

Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt. Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Studijų sutartys pasirašomos ir stojantieji konsultuojami Priėmimo tarnyboje:
ŠVK centriniai rūmai
Aušros al. 40 
Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 16 val.
Tel.: (8 41) 52 37 69, (8 41) 52 50 51
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

 

Naudingi dokumentai stojantiesiems: