Priėmimas į ŠVK


Tiesioginis priėmimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje tęsis iki naujų studijų metų pradžios. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

 Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis ŠVK priėmimo tarnyboje, o nuo rugpjūčio 27 d. – Kolegijos fakultetuose:

Sveikatos priežiūros fakultete – dėl priėmimo į sveikatos mokslų krypties studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:
  M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
  El. p. dekanatas.spf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 41 66

Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų krypties studijų programas bei verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programas:
  ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
  Aušros al. 40, 208 kab.
  El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 50 95

 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

 
Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties).

 

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016 10 30)
2017 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2017 10 30)

 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

2018 m. bendrasis priėmimas prasidėjo 2018-06-01, baigsis 2018-08-23. Stojančiųjų registracija ir prašymų priimti studijuoti į aukštąsias mokyklas teikimas vyksta per LAMA BPO svetainę www.lamabpo.lt   2018 m. bendrojo priėmimo datos. Kolegijos priėmimo tarnyboje sudaromos sąlygos stojantiesiems internetu užpildyti bendrojo priėmimo prašymus. Informaciją apie priėmimo į ŠVK eigą ir rezultatus sekite šios svetainės naujienų skiltyje. Sėkmės dalyvaujantiems konkurse!

 

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2016 08 30)

2017 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2017 08 31)

Informacija apie priėmimo į ŠVK eigą ir rezultatus skelbiama šios svetainės naujienų skiltyje. Laisvų vietų dar yra visose ŠVK studijų programose, į kurias 2018 m. formuojamos grupės.

 
Minimalus konkursinis balas

Stojantiems 2018 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus stojamasis konkursinis balas – 2,0.

 

Naujos studijų programos

DĖMESIO! Vykdomas priėmimas į naują studijų programą Odontologinė priežiūra! Kviečiame stoti į šią programą per bendrąjį priėmimą arba per tiesioginį priėmimą. Nauja studijų programa Gamybos ir logistikos vadyba šiemet pirmą kartą pasiūlyta stojantiesiems bendrajame priėmime, į šią programą taip pat priimama ir per tiesioginį priėmimą.

 

Profesinių mokyklų absolventams

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Priimti į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 

 
Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

 

Studijų sutarčių pasirašymas

Stojantieji per tiesioginį priėmimą pateikia dokumentus ir pasirašo studijų sutartis.

Reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra),

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje grynaisiais pinigais arba banko kortele, taip pat per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą


Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Prašymus dėl bendrabučio skyrimo nuolatinių studijų pirmakursiai teikia priėmimo tarnyboje, pasirašydami studijų sutartį. Ištęstinių studijų studentams tokių prašymų teikti nereikia, jiems vieta bendrabutyje suteikiama sesijų metu.

 

Studentų priėmimo tarnyba
ŠVK Centriniai rūmai
Aušros al. 40 (pastato viduje sekite nuorodas)
Įvažiavimas į Kolegijos centrinių rūmų kieme esančią automobilių stovėjimo aikštelę – iš Tilžės gatvės. 
Turintiems judėjimo negalią įėjimas iš aikštelės į pastatą – per specialiu ženklu pažymėtas stiklines duris, esančias vidiniame kiemo kampe.
 
Priėmimo tarnyba dirba kasdien, išskyrus savaitgalių ir šventines dienas, 9-16 val. (be pietų pertraukos).
Tel. (8 41) 52 37 69
(8 41)  52 50 51
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

 

Naudinga informacija stojantiesiems: