Priėmimas į ŠVK

Studijų programų sąrašas 2018 m. priėmimui

Studentų priėmimo į ŠVK 2018 metais taisyklės

 

 
Minimalus konkursinis balas

Stojantiems 2018 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus stojamasis konkursinis balas – 2,0.

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginis stojančiųjų priėmimas 2017–2018 studijų metams vykdomas Kolegijos fakultetuose.

Sveikatos priežiūros fakultete kviečiame teirautis dėl priėmimo į sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:

M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
El. p. dekanatas.spf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 41 66


Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas:

ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
Aušros al. 40, 208 kab.
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 50 95

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas 2018–2019 studijų metams nuo 2018-04-01 vykdomas ŠVK centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, 211 kab. (Studentų priėmimo specialisto kontaktinė informacija – žemiau šiame puslapyje).


Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

 
Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties).

 

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016 10 30)
2017 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2017 10 30)

 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais.

2018 m. bendrasis priėmimas prasidės 2018-06-01. Stojančiųjų registracija ir prašymų priimti studijuoti į aukštąsias mokyklas teikimas: www.lamabpo.lt  Prašymų teikimo laikotarpis – 2018-06-01–2018-07-23. 2018 m. bendrojo priėmimo datos.

 

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2016 08 30)

2017 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2017 08 31)

Profesinių mokyklų absolventams

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba stojantiems baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

 
Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

 

Studijų sutarčių pasirašymas

Stojantieji per tiesioginį priėmimą pateikia dokumentus ir pasirašo studijų sutartis.

Reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra),

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Prašymus dėl bendrabučio skyrimo nuolatinių studijų pirmakursiai teikia priėmimo tarnyboje, pasirašydami studijų sutartį. Ištęstinių studijų studentams tokių prašymų teikti nereikia, jiems vieta bendrabutyje suteikiama sesijų metu.

 

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja:
ŠVK Centriniai rūmai
Aušros al. 40, 211 kab.
Tel. (8 41) 52 37 69
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

 

Naudinga informacija stojantiesiems: