Priėmimas į ŠVK

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidėjo birželio 1 d. Stojantieji prašymus gali pateikti informacinėje sistemoje lamabpo.lt

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Minimalus konkursinis balas 4,3 taikomas visiems, kurie stoja į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas (nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų nepriklauso). 

Bendrojo priėmimo datos

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, 211, 222 kab.

Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val. (12.00–12.45 val. pietų pertrauka), penktadieniais – 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

Tel. (8 41) 52 37 69
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas


Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tiesioginis priėmimas vyksta ir pasibaigus bendrajam priėmimui. 

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018, 2019 m.). Jei vidurinį išsilavinimą įgijote 2017 ir anksčiau, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti ŠVK studentu.

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos.  
Priėmimas įforminamas tiesioginio priėmimo metu Priėmimo tarnyboje klausytojo studijų sutartimi. Klausytojo sutartis pasirašoma vieneriems studijų metams.
Klausytojas turi teisę naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.
Klausytojo statusas nesuteikia teisės į socialines garantijas.
Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo ECTS kreditų skaičiaus semestre.
Nuolatinių studijų apimtis semestre – 30 kreditų (60 kreditų per metus), ištęstinių studijų – 21–24 kreditai (45 kreditai per metus).
Vieno kredito kaina skaičiuojama pagal einamaisiais mokslo metais patvirtintą kredito kainą. Kainos dydis išreiškiamas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiais.

Vieno akademinio kredito kaina 2019 m.:

– sveikatos mokslų, informatikos mokslų, inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse – 0,8 BSI (30,4 Eur);

– socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėse – 0,6 BSI (22,8 Eur).

Baigusiam studijuoti ir visiškai su Šiaulių valstybine kolegija atsiskaičiusiam klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas.

Daugiau informacijos:

Tel. (8 41) 52 37 69
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt

1. Baigiau mokslus profesinėje mokykloje. Kokios sąlygos stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją, ar bus lengviau įstoti?
Atsakymas.
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių ,reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Priimti į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 


2. Ką pasiūlytumėte stojančiajam, kuris neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais?
Atsakymas.
Tokiu atveju siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams


3. Kokie dokumentai reikalingi pasirašant studijų sutartį?
Atsakymas. 
 Pasirašant studijų sutartis, reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

– galiojantis asmens dokumentas;
– išsilavinimo dokumentai;
– papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje grynaisiais pinigais arba banko kortele, taip pat per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Prašymus dėl bendrabučio skyrimo nuolatinių studijų pirmakursiai teikia bendrabučio valdytojui. Ištęstinių studijų studentams tokių prašymų teikti nereikia, jiems vieta bendrabutyje suteikiama sesijų metu.


4. Prieš keletą metų baigiau studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kokios sąlygos siūlomos jau baigusiems studijas čia ir norintiems ŠVK studijuoti dar kartą?
Atsakymas.
Baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitoje studijų programoje (Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams) sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus, su įskaitytų dalykų skaičiumi tiesiogiai susijęs trumpesnis studijų laikas.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame atvykti į kolegiją – į Verslo technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatą.

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakultetas, tel. (8 41) 52 41 66, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A). 
Verslo ir technologijų fakultetas, tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40). 


5. Studijuodama norėčiau apsigyventi studentų bendrabutyje. Kokios ten buities sąlygos, ar galėsiu ramiai mokytis? Pagal ką teikiama pirmenybė  norintiems gauti vietą bendrabutyje?
Atsakymas.
Pastaraisiais metais vietą bendrabutyje gauna visi jos prašę studentai. Galimybės suderinti studijas ir studentavimą priklauso tik nuo jūsų, tačiau, jei kiltų problemų, esame pasirengę jas spręsti ir išklausyti bendrabučio gyventojus, kad jie būtų patenkinti gyvenimo sąlygomis.

Šiaulių valstybinė kolegija turi du bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas 2017 metais. Kiekviename aukšte yra virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, visuose kambariuose yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia nemokama skalbykla, visi studentai gali sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke studentų patogumui įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės sistemos. Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 studentai. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Mėnesio mokestis – 55 Eur*  už vietą bendrabutyje. Pirmąją įmoką už gyvenimą bendrabutyje reikia sumokėti po Bendrabučio nuomos sutarties pasirašymo, iki rugsėjo 5 d.  Iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokamas mokestis už ateinantį mėnesį. Jeigu yra galimybė, galima mokėti už kelis mėnesius į priekį.

*Kolegijos studentai, turintys 0–25 proc. darbingumo lygį, atleidžiami nuo mokesčio už bendrabučio paslaugas. Kolegijos studentams, turintiems 30–55 proc. darbingumo lygį, mokestis už bendrabučio paslaugas mažinamas 50 proc.