Priėmimas į ŠVK

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas įsibėgėjo! Daugiau informacijos

Stojančiuosius konsultuojame telefonais  8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, Šiauliai). Dėl konsultacijų Kolegijoje kviečiame susiderinti iš anksto nurodytais kontaktais.

Darbo laikas: I–IV 8.00–16.30 val., V 8.00–15.30 val. be pietų pertraukos. 

Kolegijos lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, laikytis saugaus atstumo. 

Stojantieji taip pat konsultuojami portalo Kur stoti forume.

BENDRASIS PRIĖMIMAS

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Minimalus konkursinis stojamasis balas 2021 m. – 4,3.

2021 metų bendrasis priėmimas prasidėjo birželio 1 d. 

Bendrojo priėmimo datos


Tiesioginis priėmimas į ŠVK  2021/ 2022 studijų metams vyksta iki 2021-08-31.

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018-2021 m. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas anksčiau, pakanka turėti brandos atestatą.

Konkursinis stojamasis balas turi būti ne žemesnis negu 4,3. Jei balas žemesnis – žr. Klausytojo studijos.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galima tapti ŠVK studentu.

Kaip vyksta tiesioginio priėmimas?

1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@svako.lt atsiunčia brandos atestato, profesinio mokymo diplomo, kitų išsilavinimo dokumentų, bei dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas (skenuotas arba kokybiškai fotografuotas), laiške nurodydamas, į kokią studijų programą ketina stoti.

2. Priėmimo tarnyba suskaičiuoja stojamąjį konkursinį balą ir informuoja stojantįjį apie įstojimo galimybę.

3. Su atrinktais kandidatais sudaromos studijų sutartys. Jos gali būti:

► popierinės sutartys, pasirašomos atvykus į priėmimo tarnybą (Aušros al. 40, Šiauliai). Kartu reikia pateikti ir išsilavinimo dokumentų bei asmens dokumento kopijas, pasiekimus, už kuriuos buvo suteikti papildomi balai, įrodančių dokumentų kopijas.

► elektroninės sutartys, pasirašomos el. parašu, mobiliu parašu, Smart-ID.


Pasirašant studijų sutartį, reikia sumokėti Kolegijai registracijos įmoką ir pateikti priėmimo tarnybai atlikto mokėjimo įrodymą.

Stojančiuosius kviečiame konsultuotis telefonais  8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt arba atvykus į Kolegijos centrinius rūmus (Aušros al. 40, Šiauliai). Kolegijos lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, laikytis saugaus atstumo.

Priėmimo tarnybos darbo laikas: I–IV 8.00–16.30, V 8.00–15.30 val. be pietų pertraukos.

 

Priėmimas į studijų metų eigoje susidariusias laisvas studijų vietas, priėmimas į aukštesnius kursus su ankstesnių studijų dalykų įskaitymu, po pertraukos moksle, baigiamojo darbo rengimui ir kt. vykdomas ŠVK fakultetų dekanatuose. Teirautis:

  • dėl priėmimo į Sveikatos mokslų studijų krypties programas ir Socialinių mokslų krypties Socialinio darbo studijų programą – Sveikatos priežiūros fakultete.
  • dėl priėmimo į Informatikos mokslų, Inžinerijos mokslų, Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių bei Socialinių mokslų studijų krypties Informacijos valdymo bei Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros studijų programas – Verslo ir technologijų fakultete.

 

Pageidaujantys studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes ir turintys vidurinį išsilavinimą asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos. Priėmimas vyksta ŠVK fakultetuose.
Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis.
Klausytojo statusas nesuteikia teisės į valstybės socialines garantijas, taikomas studentams.
Studijų kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties, t. y. nuo ECTS kreditų skaičiaus. Kainos dydis išreiškiamas bazinės socialinės išmokos dydžiais. Nuo 2021-01-01 BSI dydis – 40 Eur.

Vieno ECTS kredito kaina (nuo 2021-02-15):

socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programose – 0,75 BSI (30 Eur)

informatikos mokslų, inžinerijos mokslų, sveikatos mokslų studijų krypčių grupių programose – 1,03 BSI (41,20 Eur)

Baigusiam studijuoti pasirinktus dalykus klausytojui išduodama akademinė pažyma apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas. Šie klausytojo studijų rezultatai gali būti įskaityti vėlesnėse studijose.

Stojantieji konsultuojami telefonais  8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, Šiauliai). Kolegijos lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, laikytis saugaus atstumo.

Priėmimo tarnybos darbo laikas: I–IV 8.00–16.30, V 8.00–15.30 val. be pietų pertraukos.

1. Baigiau profesinę mokyklą. Kokios sąlygos stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją, ar bus lengviau įstoti?
Atsakymas.
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių, reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Įstoję į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 


2. Ką pasiūlytumėte stojančiajam, kuris neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas kitų stojančiųjų, su aukštesniais konkursiniais balais?
Atsakymas.
Tokiu atveju siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

Taip pat yra galimybė rinktis Klausytojo studijas: vidurinį išsilavinimą turintys asmenys gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas, jos mokamos. Klausytojas, kaip ir studentas, turi teisę naudotis ŠVK auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, centrais, kita studijų įranga ir priemonėmis. Konsultuotis dėl šių studijų kviečiame telefonu 8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba ŠVK fakultetuose.


3. Kokie dokumentai reikalingi pasirašant studijų sutartį?
Atsakymas. 
 Pasirašant studijų sutartis, reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

– galiojantis asmens dokumentas;
– vidurinio išsilavinimo dokumentas (brandos atestatas ir jo priedas), kitų po vidurinio įgytų išsilavinimų dokumentai;
– papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 20 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje banko kortele (grynieji pinigai nepriimami) arba per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.


4. Prieš keletą metų baigiau studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Kokios sąlygos siūlomos jau baigusiems studijas čia ir norintiems ŠVK studijuoti dar kartą?
Atsakymas.
Baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitoje studijų programoje (Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams) sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus. Proporcingai įskaitytų dalykų skaičiui gali būti trumpesnis studijų laikas, mažesnė studijų kaina.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame atvykti į kolegiją – į Verslo technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatą.

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakultetas, tel. (8 41) 52 41 66, 8 615 97 116, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A). 
Verslo ir technologijų fakultetas, tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40). 


5. Studijuodama norėčiau apsigyventi studentų bendrabutyje. Kokios ten buities sąlygos, ar galėsiu ramiai mokytis? Pagal ką teikiama pirmenybė  norintiems gauti vietą bendrabutyje?
Atsakymas.
 Šiaulių valstybinė kolegija turi du bendrabučius – M. K. Čiurlionio g. 18 ir M. K. Čiurlionio g. 20. Vienas bendrabutis atnaujintas 2015-aisiais, antrasis renovuotas 2017 metais. Kiekviename aukšte yra bendros virtuvės ir dušai. Kambariai dviviečiai ir triviečiai, visuose kambariuose yra šaldytuvai ir mikrobangų krosnelės. Veikia nemokama skalbykla, galima sportuoti treniruoklių salėje, žaisti stalo tenisą, biliardą. Lauke įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė.

Kolegijos bendrabučiuose vienu metu gali apsigyventi 364 asmenys, vietų pakanka visiems. Galimybės suderinti studijas ir studentavimą priklauso tik nuo Jūsų pačių, tačiau, jei kiltų problemų, esame pasirengę jas spręsti. Bendrabučio gyventojų saugumą visą parą užtikrina vaizdo stebėjimo ir įėjimo kontrolės sistemos. Bendrabučių gyventojai privalo laikytis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Mėnesio mokestis – 55 Eur*  už vietą bendrabutyje. Pirmąją įmoką už gyvenimą bendrabutyje reikia sumokėti po Bendrabučio nuomos sutarties pasirašymo, iki rugsėjo 5 d.  Iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokamas mokestis už ateinantį mėnesį. Jeigu yra galimybė, galima mokėti už kelis mėnesius į priekį.

*Kolegijos studentai, turintys 0–25 proc. darbingumo lygį, atleidžiami nuo mokesčio už bendrabučio paslaugas. Kolegijos studentams, turintiems 30–55 proc. darbingumo lygį, mokestis už bendrabučio paslaugas mažinamas 50 proc.

Bendrabučio nuomos sutarčių pasirašymas su įstojusiais 2021-2022 studijų metams.


6. Jau kurį laiką dirbu, planuoju stoti į Šiaulių valstybinę kolegiją. Ar man būtų geriau rinktis ištęstines studijas? O gal įmanoma suderinti nuolatines studijas ir darbą?
Atsakymas.
Ištęstinės studijos kaip tik yra skirtos dirbantiems / auginantiems vaikus asmenims, jos trunka ilgiau (4 m.) ir vyksta mažesniu intensyvumu (mažiau dalykų / kreditų per semestrą). Užsiėmimai organizuojami periodinėmis sesijomis – 2 savaites per semestrą ir savaitgaliais. Nuolatines studijas taip pat įmanoma suderinti su darbu – viskas priklauso nuo to, kiek ir kada galite skirti laiko studijoms. Kur kas lengviau su studijomis suderinti pamaininį darbą. Galima pasirinkti studijuoti pagal individualų studijų grafiką ar individualų studijų planą. Kai kurie dalykai gali būti organizuojami ir vykdomi nuotoliniu būdu. Kiekvienu atveju kartu ieškome individualaus sprendimo.