Elektroniniai informaciniai ištekliai

EZproxy programinė įranga suteikia galimybę skaityti elektronines knygas bei ieškoti informacijos Kolegijos prenumeruojamose duomenų bazėse, jungiantis iš namuose esančių kompiuterių.

EZproxy programinės įrangos naudojimosi vedlys
 
Jeigu nepavyksta prisijungti arba kyla problemų atliekant paiešką, prašome kreiptis  el. paštu k.blantaitiene@svako.lt

Iš projekto „eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ lėšų prenumeruojama duomenų bazė EBSCO Publishingduomenų bazės naudojimosi vedlys, žurnalų sąrašas

Taip pat kviečiame naudotis duomenų bazių Emerald Management eJournals Collection ir Taylor & Francis teikiamomis galimybėmis.

Prie EBSCO Publishing duomenų bazės jungiamasi iš: 
 - Institucijos interneto tinklo adresu: http://search.ebscohost.com;

 - Namuose esančio interneto tinklo (per EZProxy) adresu: https://ezproxy.svako.lt arba prisijungus prie Šiaulių valstybinės kolegijos svetainės www.svako.lt pasirenkame nuorodą Biblioteka > Elektroniniai informaciniai ištekliai > EZproxy programinė įranga. 

Prisijungimo duomenys naudojami jungtis prie EZProxy sistemos yra jūsų SVAKO ID:

Vartotojo vardas: vardas.pavarde@stud.svako.lt (SVAKO el. p.)
Slaptažodis: gimimo datos skaičiai (be brūkšnelių ir be tarpų), pvz.: 19980101

Prie prenumeruojamos duomenų bazės iš namuose esančių kompiuterių galite jungtis naudodamiesi programine įranga EZproxy.

Šiaulių valstybinės kolegijos Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre kasdien nuo 9 iki 11 val. teikiamos asmeninės konsultacijos apie duomenų bazių naudojimosi galimybes. Studentų savarankiškų studijų centro darbuotoja padės jums susirasti norimą informaciją duomenų bazėse. Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe.

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos mokslinių žurnalų katalogas

 

2020 metais prenumeruojami elektroniniai informaciniai ištekliai lietuvių kalba

 1. Elektroninis laikraštis „Šiaulių kraštas“
   
 2. Elektroninis laikraštis „Šiaulių naujienos“
   
 3. Elektroninis laikraštis „Verslo žinios“
   
 4. Savaitraštis „AAM aktualijos“ (apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos)
   
 5. Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“  
   
 6. Elektroninis darbo teisės žinynas „Darbo teisės vadovas“ 
   
 7. Norminių teisės aktų rinkinių duomenų bazė  „E–sąvadai“
   
 8. Valstybės institucijų priimti teisės aktai  „Teisės aktų žinios“ 

 

Prie Šiaulių valstybinės kolegijos prenumeruojamų lietuviškų elektroninių informacinių išteklių galima jungtis tik su bibliotekoje išduotais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Norint juos gauti, reikia skambinti į biblioteką tel. (8 41) 52 50 51 arba rašyti el. paštu k.blantaitiene@svako.lt.

Standartai (prisijungimui naudokite savo SVAKO ID)