Priėmimo statistika

2016 m. bendrojo priėmimo į ŠVK statistika (2016-08-30)

Studijų programa Studijų forma* Pasirašyta studijų sutarčių** Priimtųjų konkursiniai balai
VF TF VNF VF VNF

maksi-
malus

vidurkis mini-
malus
maksi-
malus
vidurkis  mini-
malus
Aplinkos apsauga NL 7 0 3 3.34 2.359 1.38 2.92 2.017 1.26
Aplinkos apsauga (Telšiuose) I  7 0 2 7.96 3.223 1.74 2.31 2.065 1.82
Automatika I 11 0 0 7.48 4.053 1.60 - - -
Automobilių techninis eksploatavimas NL 12 0 5 5.77 3.238 1.58 2.64 1.736 1.28
Automobilių techninis eksploatavimas I 13 0 1 5.08 2.531 1.30 1.56 1.560 1.56
Autotransporto elektronika NL 7 0 2 3.76 2.849 1.98 1.94 1.875 1.81
Bendrosios praktikos slauga NL 20 0 35 7.42 4.735 3.47 8.15 2.848 1.26
Buhalterinė apskaita NL 7 0 4 6.84 4.713 3.44 3.79 2.853 1.30
Buhalterinė apskaita I 7 0 6 8.56 6.291 3.70 3.07 2.437 1.85
Burnos higiena NL 11 0 22 9.40 4.821 3.55 3.43 2.404 1.38
Finansai NL 9 0 5 5.26 4.284 3.14 2.84 2.648 2.42
Įmonių ir įstaigų administravimas I 4 0 8 4.92 3.910 3.18 2.13 1.681 1.28
Informacijos paslaugos I 8 2 1 6.52 4.085 2.20 1.54 1.540 1.54
Informacinių sistemų technologija NL 27 0 4 6.76 3.473 1.29 2.94 2.045 1.40
Informacinių sistemų technologija I 11 0 0 6.04 2.510 1.48 - - -
Kineziterapija NL 12 0 9 7.70 5.448 3.24 3.72 2.324 1.42
Kosmetologija NL 15 0 24 6.74 4.247 3.24 4.25 2.426 1.32
Multimedijos technologijos NL 15 0 1 5.36 2.751 1.60 3.18 3.180 3.18
Organizacijos komunikacijos vadyba NL 23 0 1 4.94 3.156 1.60 3.18 3.180 3.18
Socialinis darbas NL 10 0 1 7.04 3.153 1.78 3.44 3.440 3.44
Socialinis darbas I 35 0 7 8.44 3.182 1.44 2.58 1.884 1.28
Socialinis darbas (Telšiuose) I 8 0 0 7.14 3.815 1.33 - - -
Statyba NL 10 0 3 4.04 2.912 1.60 1.86 1.700 1.60
Statyba I 13 0 1 4.44 2.855 1.56 2.02 2.020 2.02
Tarptautinis verslas NL 4 0 4 4.12 3.835 3.56 2.56 2.195 1.82
Transporto logistikos technologijos NL 23 0 3 4.68 2.634 1.38 2.09 1.763 1.42
Transporto logistikos technologijos I 15 0 1 4.40 2.210 1.36 1.64 1.640 1.64
Turizmas ir viešbučiai NL 7 0 4 4.88 4.193 3.38 2.62 2.140 1.90
Iš viso:   351 2 157  

* NL – nuolatinė, I – ištęstinė
** VF – valstybės finansuojamos, TF – valstybės tiksliniu būdu finansuojamos, VNF – valstybės nefinansuojamos studijos