Priėmimo statistika

Šiaulių valstybinės kolegijos 2019 metų bendrojo priėmimo rezultatai

Studijų programa Studijų forma* Pasirašyta studijų sutarčių** Priimtųjų konkursiniai balai***
VF VNF/ST VNF VF + VNF/ST VNF

maksi-
malus

vidurkis mini-
malus
maksi-
malus
vidurkis  mini-
malus
Automatikos ir elektros inžinerija I 7   7 6,73 5,43 4,54 5,11 4,87 4,46
Bendrosios praktikos slauga NL 15   11 9,26 5,91 4,84 5,84 5,08 4,3
Buhalterinė apskaita NL 5   3 6,09 5,4 5,14 7,49 6,11 5,24
I 11   3 9,08 5,98 4,68 5,52 4,8 4,41
Finansai NL 14   3 7,51 5,92 4,51 5,0 4,77 4,64
Gamybos ir logistikos vadyba NL 15   3 7,56 5,53 4,9 4,94 4,72 4,55
Informacijos valdymas NL 10   8 7,76 5,32 4,3 7,04 5,82 4,51
Informacinių sistemų technologija NL 9   5 7,71 6,08 4,81 7,59 6,13 4,61
I 6   0 5,87 5,23 4,37 - - -
Įmonių ir įstaigų administravimas  I 21   1 7,06 5,75 4,87 - 4,81 -
Kineziterapija NL 5   14 9,03 7,09 5,61 9,06 5,37 4,34
Kosmetologija NL 15   10 8,7 6,53 5,66 7,01 5,33 4,59
Programų sistemos NL 7   0 6,95 5,89 4,66 - - -
Socialinis darbas NL 9   5 8,56 6,0 4,32 5,23 4,75 4,4
I 16   8 7,06 5,68 4,32 6,61 4,9 4,4
Statyba NL 5   2 5,93 5,48 5,1 4,99 4,81 4,63
I 3   3 5,08 4,68 4,39 4,71 4,63 4,56
Transporto logistikos technologijos NL 8   0 5,69 5,11 4,46 - - -
I 6   3 6,41 5,39 4,82 6,59 5,37 4,61
Turizmas ir viešbučiai NL 8 1 6 6,64 5,64 4,71 5,52 5,02 4,32
Iš viso:   195 1 95  

* NL – nuolatinė, I – ištęstinė
** VF – valstybės finansuojamos studijos, VNF/ST – valstybės nefinansuojamos studijos su teise į studijų stipendiją, VNF – valstybės nefinansuojamos studijos
*** Minimalus konkursinis balas – 4,3. Atleistiems nuo brandos egzaminų minimalus konkursinis balas netaikomas, jų balai į šią lentelę neįtraukti.