Kokybės užtikrinimas

Kokybės valdymo skyrius
Aušros al. 40, 208 kab.
Tel. (8 41)  52 37 69
El. paštas kokybe@svako.lt
 

2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 6 metams

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė

2016 m. socialinės atsakomybės ataskaita

KOKYBĖS POLITIKĄ sudaro: Kolegijos vizija, misija, kokybės gerinimo strateginiai principai ir kokybės tikslai.

KOKYBĖS VADOVAS (penktas leidimas) patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. ATN-24 (http://kvrd.svako.lt).

KOLEGIJOS VERTYBĖS:

  • Sąžiningumas – kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.
  • Veržlumas – kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.
  • Atvirumas – kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.
  • Kokybės kultūra – kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę kolegijoje.
  • Orientacija į asmenybę – kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA VADOVAUJASI SERTIFIKUOTA KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA: