Kokybės užtikrinimas

Kokybės valdymo skyrius
Aušros al. 40, 208 kab.
Tel. (8 41)  52 37 69
El. paštas kokybe@svako.lt
 

2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 6 metams (veikla nuolat tobulinama pagal planą).

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2019 m. socialinės atsakomybės ataskaita

KOKYBĖS POLITIKĄ sudaro: Kolegijos vizija, misija, kokybės gerinimo strateginiai principai ir kokybės tikslai.

KOKYBĖS VADOVAS (šeštasis leidimas) patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. ATN-18.

KOLEGIJOS VERTYBĖS:

  • Sąžiningumas – kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.
  • Veržlumas – kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.
  • Atvirumas – kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.
  • Kokybės kultūra – kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę kolegijoje.
  • Orientacija į asmenybę – kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA VADOVAUJASI SERTIFIKUOTA KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA: