Kokybės užtikrinimas


Vadovybės atstovė kokybei
Silva Adomavičienė
Tel.: (8 41) 52 37 69, 8 699 93 818
210 kab. (Aušros al. 40)
el. p. kokybe@svako.lt


2022 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 7 metams (veikla nuolat tobulinama pagal planą).

VEIKLOS TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PAŽANGA (rengiama)

 


 

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2023 m. socialinės atsakomybės ataskaita
 


KOKYBĖS POLITIKĄ sudaro: Kolegijos vizija, misija, ir kolegijos vertybės.

Kokybės politika kasmet peržiūrima ir Akademinėje taryboje patvirtinamas jos tinkamumas.

KOKYBĖS VADOVAS (dešimtasis leidimas) patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2023 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. ATN-14.

Kokybės vadovas sudarytas laikantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (ESG, Jerevano komunikatas, 2015) struktūros, kuri įtvirtina pamatines kokybės vadybos sistemos nuostatas. Išlaikoma atitiktis kokybės vadybos LST EN ISO 9001: 2015 standarto reikalavimams, Europos kokybės vadybos fondo (EFQM) veiklos tobulumo modelio principams, Švietimo organizacijos vadybos sistemos pagal ISO 21001: 2018 reikalavimams.KOLEGIJOS VERTYBĖS:

Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra) yra pagrindinis mūsų variklis, leidžiantis tobulinti veiklą, pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius. Veikdami kartu su bendruomene ir partneriais, dalijamės patirtimi ir idėjomis, puoselėjame tarpusavio pagarbą, auginame kritiškai mąstančias ir kūrybingas asmenybes. Bendradarbiavimo kultūra stiprina mūsų potencialą augti, kurti ir tobulėti.

Veržlumas mums padeda sužadinti bendruomenės motyvaciją, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį. Suvokdami būtinybę veikti kintančiomis ir neapibrėžtomis sąlygomis, drąsiai priimame iššūkius kaip galimybę inicijuoti ir įgyvendinti tvarius pokyčius, prisiimti lyderystę savo veiklos srityse.

Atsakomybę suprantame kaip teisę ir pareigą suprasti, kaip mūsų sprendimai ir veiksmai gali paveikti kolegas, draugus, partnerius ir visą visuomenę. Nuolat mokydamiesi ir stengdamiesi kliūtis paversti sėkme, kiekvienas prisiimame atsakomybę už save, kitus ir bendruomenę.