Erasmus+Erasmus+ dalinės studijos ir praktika užsienyje

Studentui Erasmus+ programa reiškia galimybę išvykti studijuoti 4–5 mėn. į Europos Sąjungos šalių institucijas, su kuriomis Šiaulių valstybinė kolegija yra sudariusi dvišales sutartis, bei atlikti 2–3 mėn. praktikas užsienyje.
 
Erasmus+ atrankoje gali dalyvauti:
• visi pažangūs nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai
• studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. Erasmus mobilumo limito studijoms ar praktikai.
DĖMESIO! ABSOLVENTAI per vienerius mokslo metus po studijų baigimo.
Erasmus+ programoje dalyvauja 27 ES šalių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos ir Kroatijos aukštųjų mokyklų studentai ir personalas.
 
Dalyvavimo Erasmus+ studentų mainų programoje nauda:
– patobulinta užsienio kalba;
– naujos kultūros pažinimas;
– naujos pažintys;
– savarankiškumas;
– išskirtinė patirtis.
Erasmus+ studentai nemoka jokių akademinių mokesčių (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio) priimančiai institucijai;
Studijų užsienio aukštojoje institucijoje rezultatai pripažįstami siunčiančioje institucijoje.
 
Kaip tapti Erasmus studentu?
Šiaulių valstybinė kolegija kiekvienais metais kovo ir spalio mėnesį skelbia konkursą Erasmus+ studento vietoms laimėti. Norintys išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje pateikia:
 
 
Finansavimo sąlygos
Atrinkti studentai gauna Erasmus+ stipendiją, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo užsienio šalies.
Šalių grupė Šalys Stipendija studijoms EUR/mėn. Stipendija praktikai EUR/mėn.
1 Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija* 500 700
2 Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400 600
3 Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300 500

 

Visą informaciją apie galimybes išvykti į užsienį gausite Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje (CR 209 kab.), arba galite kreiptis el. paštu projektu.skyrius@svako.lt .