Visuomenei

Šiaulių valstybinė kolegija – aukštojo mokslo institucija, kuri pabrėžia savo siekį atvirai bendrauti su kiekvienu bendruomenės nariu, valstybinėmis organizacijomis, verslo įmonėmis ir kitomis švietimo įstaigomis. Atsižvelgiant į institucijos misijoje apibrėžtą siekį reaguoti į darbo rinkos pokyčius, vykdyti perkvalifikavimą, tęstinį mokymą, ugdyti švietimui, kultūrai ir žinioms imlią asmenybę, Kolegija siūlo savo pagalbą ir bendradarbiavimą įvairiose žmogaus veiklai svarbiose srityse.

Orientuojamės į asmens fizinę ir dvasinę gerovę: Sveikatos priežiūros fakultete teikiamos grožio paslaugos tiems, kurie rūpinasi savo išvaizda, o Verslo ir technologijų fakulteto specialistai gali ištirti šulinių vandenį, kad nustatytų, ar jame nėra nitritų ir nitratų.

Kursus, mokymus, seminarus, stažuotes Šiaulių valstybinėje kolegijoje organizuoja Žinių ir technologijų perdavimo centras.

Esame įvykių sūkuryje, apie mus kalba ir rašo. Su tais, kurie domisi Šiaulių valstybine kolegija, dalijamės žiniasklaidos pranešimais ir straipsniais apie mus.

Be to, visi norintys gali sužinoti apie Kolegijoje organizuojamus konkursus pareigoms eiti ir atestacijas, suteikiame galimybę susipažinti su informacija apie institucijoje vykdomus viešuosius pirkimus.