Paskolos

Studentai kviečiami kreiptis dėl valstybės remiamų paskolų

2024 02 01

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2023–2024 m. m. pavasario semestre Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2023–2024 m. m. pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– studijų kainai sumokėti. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. Primename, kad studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. liepos 1 d. turi nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (4 400 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 200 Eur);

– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (3 300Eur).

Studentai, norintys 2023–2024 m. m. pavasario semestrą gauti valstybės remiamas paskolas, nuo 2024 m. vasario 5 d. iki 2024 m. kovo 4 d. (15.00 val.) VSF interneto svetainėje adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ turi užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir jį pateikti VSF nurodytu būdu.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės biudžeto lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymo teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, forma pateikta VSF interneto svetainėje) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

SVARBU! Jeigu mokslo metų pradžioje studentas su banku pasirašė sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perves į Šiaulių valstybinės kolegijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į Šiaulių valstybinės kolegijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Smulkesnę ir išsamesnę informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt