Mokslo taikomoji veikla

PERIODINIAI RECENZUOJAMI LEIDINIAI


PERIODINIAI NERECENZUOJAMI LEIDINIAI


Kontaktai

Mokslo veiklos koordinatorius
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas
tel. 8 620 49 717
205 kab.

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS PAGAL VYKDOMAS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPES

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

1. Organizacijų (įmonių, įstaigų) valdymo veiklos analizė ir tobulinimas (L02 Vadyba)

2. Organizacijų žmogiškųjų išteklių valdymo analizė ir tobulinimas (L02 Vadyba)

3. Vartotojų elgsenos globaliame kontekste tyrimai, intelektinio kapitalo vadyba (L02 Vadyba)

4. Darni paslaugų plėtra globalioje turizmo rinkoje (L02 Vadyba)

5. Įmonių ekonominės veiklos analizė, finansinių išteklių valdymas, investicinių sprendimų efektyvumo vertinimas (L03 Finansai)

SOCIALINIAI MOKSLAI

6. Multidisciplininiai socialinės gerovės tyrimai: asmens ir visuomenės problemų analizė psichosocialiniame ir edukaciniame kontekste (J03 Sociologija, J04 Socialinis darbas)

7. Informacijos ir organizacijos komunikacijos valdymas (J09 Informacijos paslaugos, J10 Komunikacija)

SVEIKATOS MOKSLAI

8. Sveikatinimo veiklos organizavimo ir paslaugų tyrimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros kontekste (G03 Burnos priežiūra, G08 Slauga ir akušerija, G05 Farmacija, G04 Visuomenės sveikata)

9. Sveikatinimo procedūrų poveikio asmens sveikatai vertinimas (G06 Reabilitacija, G10 Kosmetologija)

INŽINERIJOS MOKSLAI

10. Elektros tinklų efektyvumo ir kokybinių parametrų tyrimai, elektrotechninių gaminių bandymai paaukštinta įtampa (E08 Elektros inžinerija)

11. Daiktų interneto technologijų taikymas pramonėje; mechatroninių sistemų taikymas logistikoje (E09 Elektronikos inžinerija)

12. Automobilių diagnostika ir eismo saugumo problemos (E12 Transporto inžinerija)

13. Statybos optimizavimas per skaitmeninimą, kuriant tvarią aplinką (E03 Aplinkos inžinerija, E05 Statybos inžinerija)

INFORMATIKOS MOKSLAI

14. Informacinės sistemos realizavimo galimybių analizė ir sprendimo įgyvendinimas (B04 Informatikos inžinerija)

 


ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETAS

2024 05 13 MOKSLINIŲ TYRIMŲ, KURIŲ ATITIKTIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI PATVIRTINTA, DUOMENYS


ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO VEIKLOS REGLAMENTAS

1 priedas (PASIŪLYMAS DĖL KANDIDATO Į ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO NARIUS)

2 priedas (SUTIKIMAS BŪTI RENKAMAM KANDIDATU Į ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO NARIUS)


ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO TAISYKLĖS

1 priedas (Pramoninės nuosavybės objekto deklaracijos formos pavyzdys)