Valdymas – Direktoratas

Direktorato sudėtis:

 

Silva Adomavičienė – Kokybės valdymo skyriaus vedėja;

Birutė Balčytienė – vyriausioji buhalterė;

Kristina Blantaitienė – Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro vedėja;

Skaistė Buivytė – Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja;

Donatas Daugirdas – Informacinių technologijų centro vedėjas;

Ginta Gerikaitė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;

Kristina Gideikienė – ekonomistė;

Rasa Guntienė – Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėja;

dr. Nedas Jurgaitis – Mokslo skyriaus vedėjas;

Laima Leščinskienė – Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė;

Lina Liesienė – Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja;

Donata Lileikienė – Personalo skyriaus vedėja;

Janina Melienė – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai;

Edita Mockienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

Kristina Nesovienė – Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja;

Audronė Ožalienė – Kanceliarijos skyriaus vedėja;

dr. Natalija Šedžiuvienė – direktorė;

dr. Lina Tamutienė – direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai;

Liucija Urbonienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

dr. Ingrida Vaičiulytė – Verslo ir technologijų fakulteto dekanė;

Danutė Valentienė – direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

Egidija Vilūnienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Studentų atstovybės prezidentas / Studentų atstovybės skirtas narys.

 

Direktorato posėdžių grafikas / laikas

 

Kiekvieną pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, ekonomistas, fakultetų dekanai, Kanceliarijos skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus vedėjas.

Kiekvieno mėnesio antrosios savaitės pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja visi direktorato nariai.