Valdymas – Direktoratas

Direktorato sudėtis:

Silva Adomavičienė – Kokybės valdymo skyriaus vedėja;

Birutė Balčytienė – vyriausioji buhalterė;

Kristina Blantaitienė – Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro vedėja;

Skaistė Buivytė – Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja;

Donatas Daugirdas – Informacinių technologijų centro vedėjas;

Ginta Gerikaitė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;

Kristina Gideikienė – ekonomistė;

Rasa Guntienė – Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėja;

dr. Nedas Jurgaitis – Mokslo skyriaus vedėjas;

Laima Leščinskienė – Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė;

Lina Liesienė – Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja;

Donata Lileikienė – Personalo skyriaus vedėja;

Janina Melienė – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai;

Edita Mockienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

Kristina Nesovienė – Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja;

Audronė Ožalienė – Kanceliarijos skyriaus vedėja;

dr. Natalija Šedžiuvienė – direktorė;

dr. Lina Tamutienė – direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai;

Liucija Urbonienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

dr. Ingrida Vaičiulytė – Verslo ir technologijų fakulteto dekanė;

Danutė Valentienė – direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

Egidija Vilūnienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Studentų atstovybės prezidentas / Studentų atstovybės skirtas narys.


Direktorato posėdžių grafikas / laikas

Kiekvieną pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, ekonomistas, fakultetų dekanai, Kanceliarijos skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus vedėjas.

Kiekvieno mėnesio antrosios savaitės pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja visi direktorato nariai.


Šiaulių valstybinės kolegijos direktorato posėdžių planas 2020–2021 m. m.