Valdymas – Direktoratas

Direktorato sudėtis:

Silva Adomavičienė – vadovybės atstovė kokybei;

Ginta Gerikaitė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;

Kristina Gideikienė – Veiklos planavimo ir valdymo tarnybos vadovė;

dr. Nedas Jurgaitis – direktoriaus pavaduotojas;

dr. Rasa Pocevičienė – Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos vadovė;

dr. Lina Tamutienė – direktorė;

dr. Ingrida Vaičiulytė – Verslo ir technologijų fakulteto dekanė;

Studentų atstovybės prezidentas / Studentų atstovybės skirtas narys.


 

Direktorato pasitarimai vyksta kiekvieną pirmadienį 14 val.

Direktorato pasitarimuose svarstomi klausimai pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Pasitarimų vadybinės vertinamosios analizės (VVA) klausimais planą;

Į direktorato pasitarimus gali būti kviečiami kiti asmenys (ne direktorato nariai).

 


PASITARIMŲ VADYBINĖS VERTINAMOSIOS ANALIZĖS (VVA) KLAUSIMAIS PLANAS 2023–2024 M. M.