Valdymas – Direktoratas

Direktorato sudėtis:

 

Silva Adomavičienė – Kokybės valdymo skyriaus vedėja;

Birutė Balčytienė – vyriausioji buhalterė;

Kristina Blantaitienė – Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro vedėja;

Skaistė Buivytė – Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja;

Donatas Daugirdas – Informacinių technologijų centro vedėjas;

Ginta Gerikaitė – Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;

Kristina Gideikienė – ekonomistė;

Rasa Guntienė – Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus vedėja;

Nedas Jurgaitis – Mokslo skyriaus vedėjas;

Virginija Latvėnienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

Laima Leščinskienė – Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė;

Lina Liesienė – Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja;

Donata Lileikienė – Personalo skyriaus vedėja;

Janina Melienė – direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai;

Kristina Nesovienė – Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja;

Audronė Ožalienė – Kanceliarijos skyriaus vedėja;

Saulius Palepšaitis – Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;

Valda Šaltytė – Studentų atstovybės prezidentė;

Natalija Šedžiuvienė – direktorė;

Lina Tamutienė – direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai;

Liucija Urbonienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;

Danutė Valentienė – direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

Egidija Vilūnienė– Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

 

Direktorato posėdžių grafikas / laikas

 

Kiekvieną pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, ekonomistas, fakultetų dekanai, Kanceliarijos skyriaus vedėjas;

Kiekvieno mėnesio antrosios savaitės pirmadienį 8.30 val. Direktorato posėdyje dalyvauja visi direktorato nariai.