Stipendijos

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS


Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2018–2019 studijų metų rudens semestre Kolegijos studentai galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). 

Socialines stipendijas galės gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų apibrėžta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki spalio 10 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo kopiją apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 123,50 Eur, per mėnesį.

Paraiškos registruojamos ir pildomos tik elektronine forma VSF tinklalapyje www.vsf.lrv.lt nuo 2018 09 15 iki 2018 10 10 (įskaitytinai). 

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnės informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt

Šiaulių valstybinėje kolegijoje informaciją apie socialinę stipendiją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).

 

Parama užsienio lietuviams


Vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, užsienio lietuviai, studijuojantys Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2018–2019 studijų metų rudens semestre gali gauti dviejų rūšių paramą – stipendiją ir / ar socialinę išmoką, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). 

Stipendijos dydis – 123,50 Eur / mėn. Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą studento socialinę padėtį (nuo 203 iki 319 Eur).
Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti valstybės paramą, nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. privalo:

1.    užsiregistruoti VSF interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

2.    studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas: 
 - krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,
 - arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

3.    Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje turi pažymėti socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti VSF socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai VSF nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į VSF (A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius).

Šiaulių valstybinėje kolegijoje informaciją apie šią paramą teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37