Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 
Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Šiaulių valstybinėje kolegijoje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:
 
 
Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome palikti pranešimą ČIA.
 

2023–2024 m. m. per 70 proc. studentų pritaria, kad Šiaulių valstybinėje kolegijoje skatinamas bendruomenės nepakantumas korupcijai (3,5 proc. – nepritaria, kiti – nuomonės neturi).


Patvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį suteikimo, sąrašas: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, dekanas, vyriausiasis buhalteris, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, viešųjų pirkimų specialistas.


Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių valstybinėje kolegijoje, atsparumo korupcijai politikos įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę atsakinga paskirta vadovybės atstovė kokybei Silva Adomavičienė (el. p. kokybe@svako.lt).


Naudinga informacija: