Struktūra


Kolegijos valdymo organai
Akademinės veiklos padaliniai (studijų vykdymas, taikomoji mokslinė veikla, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra)
Kolegijos centrai, skyriai (administravimas, pagalba vykdant studijas)