Akademinė etika

Akademinė etika – visuotinai akademinės bendruomenės pripažintos ir įtvirtintos Kodekse akademinės vertybės, užtikrinančios mokslo ir studijų proceso skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą, tarpusavio pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

Akademinės etikos komiteto pirmininkė – dr. Neringa Povilaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė.

Akademinės etikos komiteto sudėtis (nuo 2024 m. vasario 2 d. iki 2027 m. vasario 1 d.)

– Skaistė Buivytė, Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja, studijų kokybės specialistė;

– Anastasiia Lukoshius, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Statybos studijų programos (S23 gr.) studentė;

– Sigita Palevičienė, UAB „Kalvis“ HR koordinatorė;

– dr. Neringa Povilaitienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė;

– Andželika Rupšienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Kineziterapijos studijų programos (KNZ23 gr.) studentė;

– Pavelas Šegurovas, Šiaulių valstybinės kolegijos teisininkas;

– Sigita Tautkevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Transporto inžinerijos katedros lektorė.


Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komiteto veiklos aprašas

2022 m. Akademinės etikos komiteto nutarimai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas