SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Leidinys „Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas“ yra registruotas periodinis nerecenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2023 metų, ISSN 2783-7696.

Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į studentų ir jų vadovų originalių taikomųjų Medicinos ir sveikatos bei Socialinių mokslų sričių mokslinių tyrimų rezultatus. Orientuojamasi į aukštą studentų darbų mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio studentų solidžių publikacijų.

Leidinyje laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos Atvirojoje žurnalų sistemoje adresu https://ojs.svako.lt/SPSD publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Straipsnių publikavimas yra nemokamas. Mokslo leidinys leidžiamas vienu arba dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: praėjęs redagavimo ir maketavimo procedūras straipsnis iš karto publikuojamas, nelaukiant viso numerio išleidimo.

Straipsnius galima siųsti el. paštu t.tamosiunas@svako.lt arba patiems įkelti Atvirojoje žurnalų sistemoje adresu https://ojs.svako.lt/SPSD

Pradiniai lapai. Gairės autoriams

Naujausias numeris