Atlikusiems karo tarnybą – už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas

2020-01-22

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442, teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys, kurie:

  • • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos studijų programą ar yra baigę studijas;
  • • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnybą) baigė prieš pradėdami studijas Kolegijoje arba studijų metu;
  • • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.;
  • • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.;
  • • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
  • • neturi akademinių skolų.


2020 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. spalio 15 d. baigė:

  • • pirmuosius dvejus pirmosios pakopos studijų metus (ištęstinių studijų atveju – baigus pusę studijų programos);
  • • studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus visą studijų programą).


Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Asmenys, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas ir siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki 2020 m. vasario 3 d. Valstybiniam studijų fondui (VSF) privalo pateikti el. prašymą per IS „Parama“ ir dokumentų, nurodytų VSF tinklalapyje, patvirtintas kopijas.

Asmuo, baigęs karo tarnybą prieš studijas ar studijų metu, reikalingus dokumentus iki 2020 m. vasario 3 d. turi pateikti kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui, kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal