Įvyko Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdis

2020-06-23

Birželio 23 d. įvyko išplėstinis Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdis.

Studijų metų rezultatus apibendrinančiame posėdyje svarstyta daug klausimų. Fakulteto tarybos pirmininkė lektorė Laima Leščinskienė pristatė 2019–2020 studijų metų Fakulteto tarybos ataskaitą, ataskaita posėdyje buvo patvirtinta.

Šiais studijų metais aktyviai naudotasi nuotolinio mokymo(si) galimybėmis, todėl buvo svarbu aptarti jo privalumus, trūkumus ir naudą. Posėdyje Socialinio darbo katedros lektorius Benas Gudinavičius pristatė tyrimo, pagrįsto nuotolinio mokymos(si) dalyvių nuomonėmis, rezultatus. Tyrimas atskleidė, kaip keitėsi studentų nuotaikos, santykis su studijomis nuotolinio mokymos(si) pradžioje, jam įpusėjus ir baigiantis. Buvo pabrėžta, kad pats nuotolinis mokymas(is) pasiteisino, bet, norint gerų rezultatų, reikia labiau motyvuoti studentus.

Posėdyje diskutuota aktualiais Sveikatos priežiūros fakulteto veiklos klausimais, kalbėta apie rudens semestro eigą, prisiminti praėję gimtadieniai ir jubiliejai.

Šis posėdis buvo paskutinis prieš diplomų įteikimo šventę ir studijų metų pabaigą.


Atgal