Ką svarbu žinoti stosiantiems į ŠVK 2021 metais?

2020-10-14

Dvyliktokams artėja svarbus laikotarpis – iki lapkričio pabaigos jiems reikia pasirinkti brandos egzaminus, kurie bus laikomi 2021-aisiais. Pasirinkimas yra ypač svarbus, tačiau apsispręsti ir aiškiau suvokti esmę gali padėti informacija apie tai, kuriai konkrečiai studijų programai kurie mokomieji dalykai ir jų metiniai įvertinimai ar egzaminai yra reikalingi.

Tiems, kurie vidurinį išsilavinimą įgis 2021 metais, iki lapkričio 24 dienos reikia pasirinkti brandos egzaminus. Galimas dalykas, kad dar ne visi abiturientai šiuo metu susimąsto apie būsimas studijas. Be to, poreikis studijuoti gali atsirasti ne tik iškart gavus brandos atestatą, bet ir gerokai vėliau, jau dirbant ar, galbūt, nutarus keisti profesiją. Tarp Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) studentų kasmet būna siekiančių ir antro, ir trečio aukštojo išsilavinimo. Renkantis egzaminus, pravartu numatyti kuo daugiau aplinkybių ir pasirinkti apgalvotai.

Stojant į ŠVK valstybės finansuojamas (vf) studijų vietas, 2021 metų abiturientams reikia būti išlaikius lietuvių kalbos, matematikos ir dar vieno bet kurio dalyko valstybinius brandos egzaminus. Pakanka egzaminus išlaikyti mažiausiu teigiamu įvertinimu, kad būtų įgyta teisė pretenduoti į vf vietą. Neišlaikiusiems bent 1 iš 3 išvardintų valstybinių egzaminų teisės stoti į vf vietą netenkama. Todėl labai svarbu pasirinkti ir bent pabandyti egzaminus išlaikyti, nepasiduoti abejonėms ar kitų žmonių primetamoms išankstinėms nuostatoms, būti drąsiems, pasitikėti savo jėgomis.

Kadangi šiais metais didelei daliai abiturientų koją pakišo matematikos egzaminas, Šiaulių valstybinė kolegija organizuoja matematikos kursus, kurie skirti asmenims, planuojantiems 2021 metais laikyti arba perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą ir norintiems pakartoti bazinį vidurinės mokyklos matematikos kursą. Daugiau informacijos apie kursus skelbiama ČIA.

Stojant į ŠVK valstybės nefinansuojamas vietas pakanka būti išlaikius bent 1 valstybinį brandos egzaminą.

Be šių minimalių reikalavimų, stojantieji tarpusavyje konkuruoja pagal konkursinį balą. Jis skaičiuojamas paėmus keturių brandos atestate įrašytų dalykų įvertinimus. Tai, kokių dalykų įvertinimai imami, priklauso nuo pasirinktos studijų krypties ar studijų programos. Labai svarbu būti išlaikius pagrindinio dalyko (pavyzdžiui, stojant į inžinerijos mokslų studijų krypties programas – matematikos) valstybinį brandos egzaminą, nes pagrindinio dalyko imamas tik egzamino įvertinimas, negali būti paimtas metinis pažymys. Nelaikius pagrindinio dalyko brandos egzamino stoti galima, tačiau konkursinis balas tokiu atveju susidaro gerokai kuklesnis, sudėtinga konkuruoti su kitais stojančiaisiais.

2021 metų konkursinio balo sandaros dalykų sąrašas yra platesnis negu praėjusiais metais, be to, atsisakyta privalomo užsienio kalbos egzamino stojantiems į valstybės finansuojamas vietas. Įvertindami tai, raginame pasinaudoti palankesnėmis stojimo sąlygomis, kviečiame ir ankstesnių metų abiturientus stoti į ŠVK 2021 metais.

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų būrys – labai margas, absolventų (baigusių studijas) amžius dažnai svyruoja maždaug nuo 21 iki 60 metų. Tiems, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo prieš penkerius, septynerius ar dar daugiau metų, o dabar planuoja studijas, taip pat rekomenduojame peržiūrėti, ar visi stojimui reikalingi egzaminai išlaikyti. Jei reikia, dar galima spėti pateikti prašymus dėl papildomų brandos egzaminų laikymo ar perlaikymo eksternams nustatyta tvarka. Dar kartą akcentuojame, kad minimalūs reikalavimai stojantiesiems priklauso nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Ir primename – mokytis niekada nevėlu!

Informaciją apie konkursinio balo sandarą, minimalius reikalavimus, papildomų balų skyrimo kriterijus ir kitus stojantiems į ŠVK 2021 metais svarbius dalykus galite rasti ČIA.

Būsimi 2022 metų abiturientai gali remtis ŠVK pateikiama 2022 m. stojimo sąlygų informacija.

Tuos, kurie pretenduoja į studijas ir nori sužinoti preliminarų savo konkursinį balą, kviečiame naudotis Konkursinio balo skaičiuokle.

Svarbiausia informacija stojantiesiems nuolat atnaujinama ir skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos svetainėje www.svako.lt. Stojančiuosius konsultuojame telefonais  8 615 97 114, (8 41) 52 37 69, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, Šiauliai), darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

2021 metų bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės birželio 1 d.

ŠVK – Šiuolaikiškiems, Veikliems, Kuriantiems!


Atgal