Kviečiame studentus kreiptis dėl socialinės stipendijos

2021-05-04

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2020–2021 studijų metų pavasario semestre papildomo paraiškų priėmimo metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki gegužės 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo apie paskirtą globą kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) (nuo 2021 sausio 1 d. 1 BSI = 40 Eur) dydžiai, t. y. 260 Eur per mėnesį.

Studentai, norintys 2020–2021 m. m. pavasario semestrą (nuo gegužės mėnesio iki studijų metų pabaigos, įskaitant vasaros atostogų laikotarpį) gauti socialinę stipendiją, iki 2021 m. gegužės 11 d. (įskaitytinai) per VSF interneto tinklalapį – http://vsf.lrv.lt/lt/ – turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2021 m. pavasario semestras).
Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją!

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Daugiau informacijos apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS). Karantino laikotarpiu kolegijos darbuotojai pasiekiami šiomis ryšio priemonėmis: tel.: 8 618 23 958, (8 41) 52 37 69,  el. p. studijuskyrius@svako.lt.


Atgal