Mokslinių kompetencijų ugdymui skirtas projektas

2019-09-12

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą sėkmingai įgyvendino Tarptautinio verslo programos studentė Emilija Lingytė.

Projektui „Paslaugų sektoriaus įmonės veiklos procesų valdymo vertinimas taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo metodą“ (Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-15-0158) reikalingą tyrimą atlikusiai studentei padėjo vadovė – Verslo ir apskaitos katedros docentė dr. Rasa Balvočiūtė.

Taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo klausimyną įvertintas septynių paslaugų sektoriaus įmonės veiklos procesų valdymas. Tarptautinio verslo programos studentė Emilija Lingytė, atlikdama tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimą, įgijo praktinių mokslinio tyrimo atlikimo, duomenų analizės, tyrimo rezultatų apibendrinimo ir pristatymo gebėjimų.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto biudžetas – 1877,93 Eur.

 


Atgal