Skelbiamos diplomų įteikimo datos

2020-06-09

Sveikindami Šiaulių valstybinės kolegijos 2020 m. absolventus ir linkėdami jiems sėkmės ginant baigiamuosius darbus / projektus, skelbiame, kada diplomai bus teikiami abiejų fakultetų studentams. 


Sveikatos priežiūros fakultetas

2020 m. birželio 26 d. 10 val. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje – Reabilitacijos katedros absolventams (K17, KNZ17 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 26 d. 11.30 val. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje – Biomedicinos mokslų katedros absolventams (BH17 akademinei grupei).

2020 m. birželio 26 d. 13 val. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje – Socialinio darbo katedros absolventams (SD17, INDISD16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 26 d. 14.30 val. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje – Socialinio darbo katedros absolventams (ISD16 akademinei grupei).


Verslo ir technologijų fakultetas

2020 m. birželio 22 d. 10.00 val. centrinių rūmų aktų salėje – Vadybos ir komunikacijos katedros absolventams (IIV16, AD17, IAD16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 22 d. 11.30 val. II rūmų aktų salėje – Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros absolventams (S17, IS16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 22 d. 13.00 val. II rūmų aktų salėje – Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros absolventams (APA17, IAPA16-T akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 23 d. 10.00 val. II rūmų aktų salėje – Transporto inžinerijos katedros absolventams (TLT17, ITLT16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 23 d. 11.00 val. centrinių rūmų aktų salėje – Verslo ir apskaitos katedros absolventams (BA17, F17, IBA16, TAV17 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 25 d. 10.00 val. centrinių rūmų aktų salėje – Elektros inžinerijos katedros absolventams (AEI17, IAEI16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 25 d. 11.30 val. II rūmų aktų salėje – Transporto inžinerijos katedros absolventams (ATE17, IATE16 akademinėms grupėms).

2020 m. birželio 25 d. 13.00 val. II rūmų aktų salėje – Transporto inžinerijos katedros absolventams (AE17 akademinei grupei).

2020 m. birželio 26 d. 10.00 val. centrinių rūmų aktų salėje – Informatikos inžinerijos katedros absolventams (MT17, IST17, IIST16 akademinėms grupėms).

 

Primename, kad absolventai su visais Kolegijos padaliniais turi atsiskaityti pagal 2017 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. VD-14 patvirtintą „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atsiskaitymo su Kolegija tvarkos aprašą“. Išsamesnę informaciją teikia katedrų administratorės. Studentams, laiku neatsiskaičiusiems su Kolegija, baigimo dokumentai nebus išduodami.

Diplomų įteikimo dieną, ne vėliau kaip 1 val. iki diplomų įteikimo, absolventai privalo Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (201 kab., Sveikatos priežiūros fakulteto studentai savo fakultete, 122 kab.) pasirašyti profesinio bakalauro diplomų ir priedėlių išdavimo registracijos žurnale. Būtina turėti asmens dokumentą.

Į diplomų įteikimą prašome atvykti laikantis rekomenduojamų higienos reikalavimų: būtina turėti pirštines ir apsauginę kaukę. Diplomų įteikime dalyvauja tik diplomantai (be svečių).


Atgal