Akademinės bendruomenės susirinkimas

Kolegijos bendruomenei

Data: 2020 m. rugsėjo 15 d. nuo 15:00 val. iki 16:00 val.

Vieta: ŠVK centrinių rūmų aktų salė (Aušros al. 40, Šiauliai)


Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinė taryba skelbia akademinės bendruomenės susirinkimą 2020 m. rugsėjo 15 d. 15 val. centrinių rūmų aktų salėje (Aušros al. 40, Šiauliai).

Darbotvarkė:

1.    Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos nario, išrinkto akademinės bendruomenės susirinkime, atšaukimo.
2.    Dėl naujo Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos nario rinkimų.

Kolegijos tarybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu.
Kandidatūras kelti, būti kandidatu, taip pat iškelti savo kandidatūrą, dalyvauti rinkimų susirinkime gali akademinės bendruomenės nariai, kurių pagrindinė darbovietė yra Šiaulių valstybinė kolegija.

Akademinės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. ATN-26.

Susirinkimo metu privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, įėjus į priesalį dezinfekuoti rankas. Salėje prašome sėstis į kas antrą sėdimą vietą, išlaikyti vieno metro atstumą.

Akademinės tarybos pirmininkė dr. Lina Garšvė


 

 

Atgal