Automobilių techninis eksploatavimas

Įstojusiems į šią programą 2020 m. ir studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs net 200 Eur tikslines stipendijas visam studijų laikotarpiui!

Mėgstantiems techniką, kantriems ir norintiems dirbti visada paklausų darbą, verta pasirinkti Automobilių techninio eksploatavimo studijų programą. Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems specialistams, gebantiems vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, parinkti inovatyvias technologines ir organizacines priemones, užtikrinti kokybę ir atsakomybę.

Kolegijoje veikia modernios automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvės. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas, jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

Studijų metais įgyti praktiniai įgūdžiai lemia ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Mokslai Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinami su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė Šiaulių apskrityje aukštoji mokykla, rengianti automobilių techninio eksploatavimo specialistus. Kolegijai priklausančiose moderniose automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvėse studentai kartu su dėstytojais kūrybiškai pritaiko savo žinias ir patirtį, konstruoja įvairius  imitacinius stendus, realiai veikiančias įspūdingas transporto priemones, pavyzdžiui, sportinio automobilio prototipą, elektrinį kartingą, elektrinį motorolerį ar elektra varomą keturratį dviratį.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose arba kuria privatų verslą ir jam vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ir  mechanikos inžinerijos  krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX048
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. paštas r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73
svako-2020-automobiliu-techninis-eksploatavimas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus
 • žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 • vertinti inžinerijoje naudojamų medžiagų, konstrukcinių elementų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 • suprasti automobilių techninio eksploatavimo poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas bei taikyti sprendimo būdus.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • nustatyti ir vertinti automobilių mechanizmų, agregatų bei sistemų konstrukcinius elementus ir jų sąveiką;
 • savarankiškai analizuoti ir vertinti automobilių diagnostikos parametrus, matavimo rezultatus.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
 • parinkti optimalius technologinius įrenginius, priemones ir medžiagas, reikalingus automobilių techninei priežiūrai ar remontui atlikti.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus inovacijų diegimui, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
 • vykdyti taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę ir gamybinę įrangą, aptarti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus bei pateikti išvadas;
 • turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžių.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
 • vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį procesą;
 • organizuoti ir vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto materialųjį aprūpinimą;
 • taikyti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus, mažinančius aplinkos taršą, didinančius transporto priemonių saugumą ir užtikrinančius saugias darbo sąlygas.
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 • suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Eksploatacinės medžiagos
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Kūno kultūra
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Automobilių įrangos praktika
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Darbuotojų sauga
 • Metalų technologija
 • Transporto sistema
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Aplinkos apsauga
 • Transporto ekonomika
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Techninė mechanika
 • Techniniai matavimai
 • Kūno kultūra
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių remonto technologija
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Transporto teisė / Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija
 • Specialieji ir specializuoti automobiliai / Automobilių serviso technologinė įranga
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Transporto ekonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Saugus automobilių eksploatavimas
 • Baigiamasis projektas
 • Kėbulų remontas / Variklių remontas
   
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Eksploatacinės medžiagos
 • Informacinės technologijos
 • Matematika
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Automobilių įrangos praktika
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Techniniai matavimai
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės prancūzų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių remonto technologija
 • Saugus automobilių eksploatavimas
 • Specialieji ir specializuoti automobiliai / Automobilių serviso technologinė įranga
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Transporto ekonomika
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Kėbulų remontas / Variklių remontas
 • Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Medžiagų mokslas
 • Transporto sistema
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Techninė mechanika
  Specialybės anglų kalba / Specialybės prancūzų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Aplinkos apsauga
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Darbuotojų sauga
 • Metalų technologija
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Vadybos pagrindai / Transporto teisė / Bendravimo psichologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga
 • Kėbulų remontas/ Variklių remontas
 • Transporto ekonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

Atgal