Transporto logistikos technologijos

Bendrasis priėmimas į šią programą sustabdytas, stojantieji kviečiami pasirinkti kitas studijų programas

Stiprėjant globalizacijai, ekonominiams ryšiams tarp šalių, didėja krovinių ir keleivių pervežimo poreikis. Transporto logistikos technologijų studijų programa skirta parengti sausumos transporto inžinerijos specialistams, gebantiems projektuoti ir valdyti krovinių ir keleivių vežimo procesą, įvertinti rinkos sąlygas, naudotis naujomis informacinėmis technologijomis. Šią studijų programą turėtų rinktis komunikabilūs ir greitos orientacijos žmonės, mėgstantys bendrauti ir spėjantys prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių.

Absolventai, įgiję inžinerinę kompetenciją, valdys krovinių ir keleivių vežimą geležinkeliais, kelių transportu, sandėlių darbą, logistiką.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai išmoksta valdyti krovinių vežimus geležinkeliais, kelių transportu, sandėlių darbą, logistiką. Studijų metu pasitelkiamos taikomosios kompiuterinės programos.

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti transporto logistikos technologijų specialistus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba technologais, operatoriais, vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vežančiose krovinius ir keleivius automobilių ar geležinkelių transportu, autobusų ir taksi parkuose, kuria vežimo paslaugų įmones ir joms vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos studijų krypties programas. Baigus gretutinę vadybos studijų kryptį,  studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų srities vadybos krypties studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX051
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. p. r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73
svako-2020-transporto-logistikos-technologijos.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto ir logistikos technologinius procesus, įvertinti rinkos sąlygas bei taikyti naujas informacines technologijas.

Numatomi studijų rezultatai

Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas žinos:
 • sausumos transporto ir logistikos technologijas bei jų raidos tendencijas;
 • įvairių valstybių reikalavimus, susijusius su gabenamais kroviniais;
 • parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, taikydamas įvairias  technines priemones ir jų valdymo metodus.
Specialieji gebėjimai ir gebėjimai atlikti tyrimus gebės:
 • analizuoti krovinių savybes, keleivių ir krovinių srautus;
 • parinkti transporto priemones, atsižvelgdamas į maršruto ypatumus;
 • sudaryti krovinių arba keleivių vežimo technologiją, įvertinęs teisės aktų reikalavimus;
 • vertinti vežimo technologinio proceso rezultatus ekonominiu ir saugos požiūriu;
 • integruoti vežimų procesus į logistikos sistemą;
 • organizuoti krovos ir sandėliavimo darbus bei materialinių išteklių tiekimą;
 • priimti vežimo valdymo sprendimus, atsižvelgdamas į keleivių bei krovinių srautų pokyčius rinkoje;
 • analizuoti transporto priemonių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgdamas į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas;
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai
 • gebės bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, bus atsakingas už veiklos kokybę bei savarankiškai mokysis kintančioje profesinėje veikloje.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Transporto sistema
 • Kelių transporto priemonės (integruota praktika)
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Techninė mechanika
 • Kūno kultūra
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės prancūzų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Logistika
 • Automobilių techninis eksploatavimas
 • Krovimo darbų technologijos
 • Sandėliai
 • Krovinių vežimas
 • Laisvai pasirenkami dalykas
 • Keleivių vežimas
 • Išmaniosios transporto sistemos
 • Krovinių vežimo praktika
 • Muitinės procedūra / Ekspedicija ir draudimas
 • Sociologija ir filosofija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Kelių transporto priemonės (integruota praktika)
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Elektrotechnika
 • Geležinkeliai
 • Inžineriniai tyrimai
 • Logistika
 • Skaitmeninės technologijos
 • Kūno kultūra

 

 • Krovinių vežimas
 • Technologinė praktika
 • Transporto eknomika ir vadyba
 • Transporto teisė
 • Civilinė sauga
 • Antroji užsienio kalba (anglų / rusų / vokiečių) / Personalo vadyba / Bendravimo psichologija
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Krovinių terminalai / Keleivių terminalai
 • Pavojingų krovinių gabenimas / Multimodalūs vežimai
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Fizika
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Transporto sistema
 • Kelių transporto priemonės (integruota praktika)
 • Logistika
 • Automobilių techninis eksploatavimas
 • Elektrotechnika
 • Inžineriniai tyrimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba / specialybės vokiečių kalba
 • Krovinių vežimas
 • Sandėliai
 • Technologinė praktika
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Antroji užsienio kalba (anglų / rusų / vokiečių) / Personalo vadyba / Bendravimo psichologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Krovinių vežimo praktika
 • Pavojingųjų krovinių gabenimas / Multimodalūs vežimai
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Kelių transporto priemonės (integruota praktika)
 • Geležinkeliai
 • Inžinerinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Logistika
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Krovimo darbų technologijos
 • Transporto teisė
 • Krovinių vežimas
 • Specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba / specialybės vokiečių kalba
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Išmaniosios transporto sistemos
 • Keleivių vežimas
 • Krovinių terminalai / Keleivių terminalai
 • Filosofija / Sociologija
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Atgal