Biomedicinos mokslų katedra

M. K. Čiurlionio g. 16A (205 kabinetas), Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 49 71
 
Katedros vedėja – Aleksandra Sakalauskienė
Administratorė – Inga Jasmontaitė
 
Katedroje vykdomos šios studijų programos: Bendrosios praktikos slauga, Burnos higiena

Katedros dėstytojai

Lektorė
Jurgita Andrulienė
Katedros vedėja, lektorė
Aleksandra Sakalauskienė
Katedros administratorė
Inga Jasmontaitė
Asistentė
Giedrė Budinienė
Lektorė
Genė Dabkevičienė
Lektorė
Vilija Vaikasienė
Docentė
dr. Vitalija Gerikienė
Asistentė
Asta Dockienė
Asistentė
Daiva Juškevičienė
Lektorė
Elena Kairienė
Asistentė
Ona Keserauskaitė
Asistentė
Sonata Kvyklienė
Lektorė
Zita Liucija Latonaitė
Lektorė
Adolfina Liumienė
Profesorė
habil. dr. Vida Motiekaitytė
Lektorė
Justina Rūkštelė
Lektorė
Emilija Tamašauskienė
Lektorė
Gintarė Švambarienė
Asistentė
Edita Čalnarė
Dėstytojų
konsultacijų grafikas
Socialiniai
partneriai
Studijų programų
komitetai