Biomedicinos mokslų katedra

M. K. Čiurlionio g. 16A (205 kabinetas), Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 49 71
 
Katedros vedėja – Aleksandra Sakalauskienė
Administratorė – Inga Jasmontaitė

Katedros dėstytojai

Lektorė
Jurgita Andrulienė
Katedros vedėja, lektorė
Aleksandra Sakalauskienė
Katedros administratorė
Inga Jasmontaitė
Asistentė
Agnė Bagočė
Asistentė
Giedrė Budinienė
Lektorė
Genė Dabkevičienė
Asistentė
Vilija Gendvilaitė
Docentė
dr. Vitalija Gerikienė
Asistentė
Asta Dockienė
Asistentė
Daiva Juškevičienė
Lektorė
Elena Kairienė
Lektorė
Danutė Kazakevičienė
Asistentė
Ona Keserauskaitė
Asistentė
Sonata Kvyklienė
Lektorė
Zita Liucija Latonaitė
Lektorė
Adolfina Liumienė
Profesorė
habil. dr. Vida Motiekaitytė
Lektorė
Justina Rūkštelė
Lektorė
Emilija Tamašauskienė
Lektorė
Gintarė Švambarienė
Profesorius
dr. Skirmantas Valentas
Dėstytojų
konsultacijų grafikas
Socialiniai
partneriai
Studijų programų
komitetai

Baigiamųjų darbų rengimas

Bendrosios praktikos slaugos (BPS13) studentų baigiamųjų darbų temų sąrašas 2016–2017 m. m.

Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo organizavimo bei vertinimo tvarkos aprašas

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašas 2016–2017 m. m.

Burnos higienos studijų programos baigiamojo studijų rezultatų vertinimo organizavimo bei vertinimo tvarkos aprašas, PRIEDAI