Reabilitacijos katedra

M. K. Čiurlionio g. 16A, (104 kabinetas), Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 49 71
 
Katedros vedėja – Eslanda Mockevičienė
Administratorė – Monika Gužauskaitė

Katedros dėstytojai

Asistentė
Gertrūda Arštikaitienė
Asistentė
Rūta Bandzaitė
Asistentė
Jurgita Baranauskienė
Lektorė
Dr. Vaida Berneckė
Asistentas
Justinas Bubelis
Lektorė
Vaida Galvanauskaitė
Lektorė
Lina Gineitytė
Asistentė
Donata Jocienė
Asistentė
Kristina Michalenko
Asistentė
Gita Myniotė
Katedros vedėja, lektorė
Eslanda Mockevičienė
Lektorius
Vytautas Padgureckas
Asistentė
Jurgita Rutkienė
Lektorė
Lina Sirvydienė
Lektorė
Indrė Skirmantaitė
Asistentė
Edita Šniurevičiūtė
Lektorė
Dr. Brigita Zachovajevienė
Dėstytojų
konsultacijų grafikas
Socialiniai
partneriai
Studijų programų
komitetai