Socialinio darbo katedra

M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 49 71
El. paštas soc.kat@svako.lt
 
Katedros vedėja – dr. Lina Garšvė
Administratorė – Živilė Galminaitė 
 
Katedroje vykdoma ši studijų programa: Socialinis darbas
 

Katedros dėstytojai

Lektorė
Vitalija Bertulienė
Lektorė
Aristida Čepienė
Katedros vedėja, lektorė
dr. Lina Garšvė
Lektorė
Ginta Gerikaitė
Lektorius
Benas Gudinavičius
Profesorius
habil. dr. Vytautas Gudonis
Profesorius
dr. Adolfas Juodraitis
Lektorė
Laima Leščinskienė
Lektorė
Laima Milkintaitė
Lektorė
Vaida Šarauskienė
Lektorė
Nida Vaitiekienė
Lektorė
Rita Balsevičienė
Lektorė
Ramunė Kniukštaitė
Lektorė
Vida Urnikienė
Lektorė
Jurgita Venclovienė
Asistentė
Nijolė Činskienė
Asistentas
Egidijus Einikis
Asistentas
Darius Jurgutis
Asistentas
Tomas Danyla
Lektorė
Daiva Manukian
Dėstytojų
konsultacijų grafikas
Socialiniai
partneriai
Studijų programų
komitetai