NordPlus

Nordplus Higher Education programa remia aukštojo mokslo institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir mobilumą. Šia programa siekiama stiprinti glaudesnius regiono aukštųjų mokyklų ryšius, kuriems padedant studentai ir dėstytojai galėtų pasinaudoti vieni kitų žiniomis ir gerąja patirtimi.
2009 m. Šiaulių kolegija (2010 m. pervadinta į Šiaulių valstybinę kolegiją (toliau – ŠVK)), pakviesta tinklo narių, prisijungė prie NORDPLUS programos projekto partnerių tinklo, kurį valdė Saima taikomųjų mokslų universitetas (Saimaa University of Applied Sciences) (Lapenranta miestas, Suomija). Projektą finansuoja Tarptautinio mobilumo centras Suomijoje (toliau – CIMO). Projekto partnerių tinklą sudaro – 1. Zelandijos taikomųjų mokslų universitetas (Danija); 2. Ostfold taikomųjų mokslų universitetas (Norvegija); 3. Vest universitetas (Švedija). Įgyvendinant projekto veiklas ŠVK atstovauja Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus darbuotojai ir Biomedicinos mokslų katedros dėstytojai.

2010 m. ŠVK perėmė NORDPLUS programos projekto NOBA-HEALTHPRO partnerių tinklo koordinatorės funkcijas iš Suomijos taikomųjų mokslų universiteto. Vykdydami šias funkcijas ŠVK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus darbuotojai turi parengti projekto paraišką, rengti ir teikti ataskaitą metinę ataskaitą ir koordinuoti projektui skirtų lėšų įsisavinimo procesą. 

2011 m. NORDPLUS programos projekto NOBA-HEALTHPRO partnerių tinklo prisijungė ir aukštojo mokykla Latvijos universiteto Rygos medicinos kolegija (Riga Medical College of the University of Latvia) (Ryga, Latvija).
Projekto NOBA-HEALTHPRO tikslas – skatinti regioninį bendradarbiavimą bendruomenės slaugos srityje mokantis kartu ir stiprinti slaugos studentų ir dėstytojų mobilumą tarp šešių aukštųjų mokyklų. Specialusis projekto NOBA-HEALTHPRO  tikslas – gilinti Šiaurės ir Baltijos šalių būsimųjų bendruomenės slaugytojų lyderystės įgūdžius tarpkultūrinėje aplinkoje perimant geriausią kiekvienos institucijos patirtį.
 
Laukiami projekto NOBA-HEALTHPRO rezultatai:
 
Studentai
– pagilins žinias apie lyderiavimo metodus ir pritaikys juos praktiškai;
– sužinos, kaip paskirstyti ir koordinuoti darbą bendruomenėje;
– įgis žinių apie efektyvų išteklių valdymą;
– išmoks skatinti žmones dalyvauti tobulinant sveikatos priežiūros sistemą;
– įgis žinių apie derybų principus ir išmoks taikyti juos praktiškai;
– pasiruoš dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.
 
Dėstytojai
– patobulins užsienio kalbų, bendravimo ir profesinius įgūdžius dirbdami užsienyje;
– skleis mobilumo gerąją patirtį savo institucijoje;
– skatins bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros įstaigomis;
– stiprins bendradarbiavimą tarp šešių institucijų.